News

Pelan mitigasi bantu survival PKS

SME Corp Malaysia akan melaksanakan pelan mitigasi bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) jika penularan koronavirus baharu semakin membimbangkan sehingga menjejaskan pretasi ekonomi industri itu.

Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Noor Azmi Mat Said berkata, sebagai agensi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan PKS, ia akan bekerjasama dengan kerajaan serta agensi berkaitan dalam penyediaan pelan itu sekiranya perlu.

Read more….