PKS ke arah global

Menurut Mohd Redzuan, selain SMEs Go Global, SME Corp Malaysia turut memperkenalkan program SCIP dengan peruntukan dana RM15 juta dalam usaha meningkatkan pelaburan peringkat awal perniagaan.

Read more….