MSPO beri manfaat masa hadapan kepada pekebun, komoditi sawit – MPOB

KUALA LUMPUR: Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) menggalakkan pekebun sawit di negara ini untuk mendapatkan pensijilan Malaysia Sustainability Palm Oil (MSPO) atau Sijil Minyak Sawit Mampan Malaysia yang akan memberi manfaat kepada lebih 400,000 pekebun kecil terutama 258,657 pekebun sawit persendirian.

Read more….