Jengah pasaran Eropah Timur

KUALA LUMPUR: SME Corporation Malaysia (SME Corp) merancang untuk meningkatkan eksport perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dengan meneroka pasaran di Eropah Timur seperti Balkan dan juga negara di sepanjang Laluan Sutera. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Noor Azmi Mat Said berkata, sebagai agensi penyelaras PKS, insiatif pasaran baharu itu bagi meningkatkan sumbangan eksport dapat berkembang kepada 23 peratus pada 2020 berbanding 17 peratus ketika ini.

read more