Cradle Fund tawar pelbagai geran baharu syarikat teknologi

Cradle Fund Sdn Bhd, akan memberi tumpuan kepada pelbagai penawaran geran baharu, membangunkan ekosistem sokongan untuk bidang teknologi teras dan memperluaskan aktiviti capaian dengan RM20 juta diperuntukkan di bawah Belanjawan 2020.

Read more….