Bantu selesai masalah

KUALA Lumpur: Bank Negara Malaysia (BNM) yakin penubuhan pusat perkhidmatan pelanggan BNMLINK dan BNMTELELINK akan terus membantu serta memudahkan orang ramai menangani isu dan aduan mengenai hal di bawah bidang kuasa BNM. Pengarah Jabatan LINK dan Pejabat BNM, Datin Arlina Ariff berkata, setakat ini Bank Negara Malaysia Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK) menerima 2,500 pertanyaan setiap hari berkaitan perkhidmatan institusi kewangan, insurans serta takaful.

read more