Bank Negara peruntuk kemudahan pinjaman PKS RM3.3 bilion

KUALA LUMPUR: Bank Negara Malaysia (BNM) memperuntukkan kemudahan pembiayaan berjumlah RM3.3 bilion di bawah Tabung BNM untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) bagi membantu perniagaan serta isi rumah yang terjejas berikutan penularan COVID-1