News

Memperkasa usahawan jadi tumpuan Belanjawan 2020

KUALA LUMPUR: Pemerkasaan usahawan menjadi fokus utama Kementerian Pembangunan Usahawan (MED) dalam Belanjawan 2020 bagi menyokong pertumbuhan keusahawanan negara ini.

Read more….