Laporan PKS 2018/19 ini yang diterbitkan pada Disember 2019 oleh SME Corp. Malaysia selaku Sekretariat kepada Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan, memberikan penilaian kepada prestasi PKS pada tahun 2018, prospek PKS bagi tahun 2019 serta melaporkan perkembangan terkini yang memberi kesan kepada PKS.

Muat turun

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA
Terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda