Laporan PKS 2017/18 ini yang diterbitkan pada September 2018 oleh SME Corp. Malaysia selaku Sekretariat kepada Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan, memberikan penilaian kepada prestasi PKS pada tahun 2017, prospek PKS bagi tahun 2018 serta melaporkan perkembangan terkini yang memberi kesan kepada PKS.

Muat turun