News

Keusahawan sosial rapatkan jurang pendapatan

KUALA LUMPUR: Penekanan khusus bidang keusahawan sosial di Malaysia mampu menjadi instrumen penting bagi merapatkan jurang antara pendapatan isi rumah, pengagihan kekayaan dan isu sosial kumpulan berpendapatan rendah (B40). Pengerusi Yayasan Forum Ekonomi Islam Dunia (WIEF), Tun Musa Hitam, berkata ia bukanlah model perniagaan yang baru namun ia adalah kaedah sedang berkembang yang mula diterima secara pesat di seluruh dunia.

read more