Kenapa PKS Penting di Malaysia

98.5% Pertubuhan Perniagaan Di Malaysia Adalah PKS …Meliputi Keseluruhan Saiz Dan Sektor Perniagaan.