News

IR 4.0 gagal jika organisasi awam, swasta tidak berubah

KUALA LUMPUR: Malaysia tidak dapat mencapai Revolusi Industri 4.0 sekiranya organisasi awam dan swasta masih tidak mengamalkan peningkatan asas teknologi, inovasi dan produktiviti. Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC), Datuk Mohd Razali Hussain, berkata pembabitan organisasi perlu menyeluruh termasuk proses pencapaian kepimpinan bagi setiap peringkat.

read more