PERTUMBUHAN

Inovasi

Pengenalan

Inovasi dan teknologi seringkali diabaikan oleh PKS yang lebih menumpukan perhatian dalam memastikan operasi harian perniagaan mereka berjalan lancer. Namun demikian, teknologi terkini dan pembaharuan teknikal dan inovasi penting dalam memastikan pertumbuhan perniagaan mereka selain memastikan produk dan perkhidmatan mereka berbeza dari para pesaing.

Tetapi bagaimana dengan tahap inovasi di kalangan PKS di Malaysia, dan apakah yang boleh dilakukan untuk membantu mereka?

Kajian perbandingan menunjukkan bahawa tahap inovasi firma-firma Malaysia setanding atau lebih tinggi daripada negara-negara berpendapatan sederhana, tetapi jauh di bawah paras negara berpendapatan tinggi. Justeru, menyedari fakta bahawa penerapan inovasi dan teknologi adalah tuas prestasi yang paling penting, yang mempunyai impak yang paling tinggi ke atas jumlah keseluruhan produktiviti dan pertumbuhan pekerjaan, tumpuan Pelan Induk PKS (2012-2020) adalah untuk mempromosi produktiviti serta inovasi yang didorong untuk memacu PKS ke hadapan.

Oleh itu, Kerajaan Malaysia telah bertungkus lumus untuk menggalakkan PKS untuk menjadi sebahagian dari sistem inovasi kebangsaan melalui pelbagai program dan platform.

Sila klik pautan di bawah untuk bacaan lanjut:

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA
Terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda