News

Industri buluh sumber baharu ekonomi negara

KUALA LUMPUR: Industri perkayuan berasaskan buluh dan pemprosesan makanan daripada rebung pastinya memberi pulangan ekonomi serta peluang pekerjaan yang baik disamping dapat memelihara kelestarian alam sekitar.

Read more….