Hubungi Kami

Sekiranya anda ingin bertanya atau memerlukan bantuan mengenai perkara berkaitan PKS,
sila hubungi kami seperti berikut:-

Alamat

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
Tingkat 6, SME 1, Blok B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Hubungi Kami

Infoline: 1 300 30 6000
Faks: +6 03 2775 6312 / 6320

Borang Pertanyaan