News

Facebook tawar geran PKS berjumlah RM3.2 juta

KUALA LUMPUR – Facebook Malaysia bakal melancarkan Program Geran Perniagaan Kecil berjumlah kira-kira RM3.2 juta yang akan ditawarkan bagi membantu meringankan beban lebih daripada 300 Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS) tempatan.

read more