Eksport

Panduan Permulaan Bagi Mengeksport

Sebelum meneroka pasaran eksport, PKS perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

PENGELUARAN

 • Boleh mengembangkan kapasiti pengeluaran untuk memenuhi permintaan eksport (cth. Mesin baru)

KEWANGAN

 • Kedudukan kewangan yang kukuh
 • Akses kepada pembiayaan (komersial dan kerajaan)?
 • Memahami instrumen pembayaran

MODAL INSAN

 • Kakitangan yang boleh dilatih dan berpengetahuan (contoh: pengetahuan pasaran, prosedur kastam dan logistik)
 • Mempunyai pelbagai Kemahiran dan boleh bertutur dalam pelbagai bahasa

PEMASARAN

 • Cabang pemasaran yang mencukupi?
 • Akses kepada pelbagai saluran pengedaran?
 • Pengetahuan dalam strategi pasaran eksport (merujuk pelan pasaran eksport)

KEPERLUAN EKSPORT DAN PEMATUHAN

 • Mematuhi piawaian antarabangsa yang diwajibkan, akreditasi dan pensijilan
 • Mematuhi keperluan eksport dan import (permit, pelesenan dan kuota)
 • Mematuhi keperluan pembungkusan dan pelabelan negara pengimport

PERUNDANGAN

 • Mematuhi keperluan undang-undang antarabangsa
 • Memahami Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)
 • Kesedaran mengenai Hak Harta Intelek (IPR)
 • Kontrak Jualan Antarabangsa
 • Pengetahuan dalam perundangan timbang tara dan penyelesaian pertikaian