News

E-Usahawan rekod 156,000 peserta

KUALA LUMPUR: Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) menerusi program eUsahawan komited melahirkan lebih ramai usahawan digital dengan melatih 120,000 lagi peserta tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan seramai 276,000.

Ketua Program eUsahawan, Bakat dan Keusahawanan Digital MDEC, Sharifah Nur Izma Syed Izadin, berkata pihaknya mempunyai lebih 700 tenaga pengajar, pelatih komuniti dan pensyarah di seluruh negara.

read more