News

E-dagang peluang PKS teroka pasaran eksport

CYBERJAYA: Peluang untuk perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mengeksport perniagaan secara e-dagang adalah masih meluas memandangkan hanya kira-kira 6,000 PKS yang berbuat demikian.

Read more…