News

CGC, OCBC tawar biaya RM250 juta untuk PKS

KUALA LUMPUR: Credit Guarantee Corporation Malaysia Bhd (CGC) dan OCBC Malaysia bekerjasama dalam skim Jaminan Borong (WG) untuk tahun kelima, dengan menawarkan pembiayaan tidak bercagar baharu bernilai RM250 juta kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) untuk 12 bulan akan datang….

Read more….