BANTUAN KEPADA PKS YANG TERKESAN OLEH COVID-19 & INFORMASI BERKAITAN

Bantuan kepada PKS yang Terkesan oleh COVID-19

Sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada bulan Mac 2020, Kerajaan secara proaktif telah memperkenalkan beberapa inisiatif di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN) dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) yang bertujuan untuk mengurangkan impak COVID-19 dan membangunkan semula pertumbuhan ekonomi negara. Tumpuan juga diberikan kepada PKS yang terjejas dengan menawarkan bantuan kewangan dan pelbagai bentuk bantuan lain bagi mengekalkan operasi perniagaan mereka disamping mendorong pelaburan domestik dan melindungi pekerjaan. Antara langkah-langkah yang telah diperkenalkan termasuk:

 • Dana bagi Menyokong Perniagaan PKS;
 • Memperkasakan Rakyat;
 • National Technology and Innovation Sandbox (NTIS);
 • Pelepasan Cukai; dan
 • Program Latihan dan Peningkatan Kemahiran.
Inisiatif / Langkah-langkahMaklumatButiran Lanjut
1National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)RM80 juta untuk menggalakkan inovasi dan kreativiti yang boleh melonjakkan pendigitalan penyampaian perkhidmatan dan memacu perniagaan peringkat permulaan (start-up)
 1. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
  Emel: enquiry@mosti.gov.my
  https://sandbox.gov.my/

 2. Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
  No. Tel: 03-8324 4801
  Emel: sandbox@mymagic.my
  https://www.mymagic.my/
2Memperkasakan RakyatPelanjutan Program Subsidi Upah 3.0Pelanjutan selama tiga (3) bulan bagi sektor pelancongan, perdagangan borong dan runcit, serta perniagaan lain yang ditutup semasa PKP seperti pusat sukan gimnasium dan spaPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
3Memperkasakan RakyatElaun Pekerja CacatKenaikan elaun daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulanPengendalian permohonan di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.
Maklumat lanjut: https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=akVMUTlrSU5mT0dCZys3bzFCendNdz09
4Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Bantuan dan Pemulihan BersasarÊSejumlah RM4 bilion bagi membantu PKS mendapatkan pinjaman bagi tujuan modal kerjaBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

21 Banks yang mengambil bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bangkok Bank Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank of China (Malaysia) Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • HSBC Bank Malaysia Berhad / HSBC Amanah Malaysia Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Malayan Banking Berhad / Maybank Islamic Berhad;
 • MBSB Bank Berhad;
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad / OCBC Al-Amin Bank Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank);
 • Standard Chartered Bank Malaysia Berhad; and
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
5Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Automasi dan DigitalRM700 juta pada kadar pembiayaan sehingga 4% bertujuan untuk pembelian pembelian peralatan, mesin, perkakasan dan perisian komputer, penyelesaian dan perkhidmatan IT, perkhidmatan sokongan teknologi dan aset tidak ketara lain untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapanBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my
6Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan Pembangunan Automasi, Digitalisasi dan Penggunaan Teknologi HijauDana berjumlah RM200 juta dengan pengurangan kadar faedah pinjaman dari 5% kepada 3% bagi tempoh 12 bulan, bermula 1 April 2021.Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) Berhad
Emel: gccir@midf.com.my
7Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahMARA PRIHATIN Peace of Mind 2.0
 • Moratorium pinjaman untuk peniaga sehingga 31 Mac 2021;
 • Program Penjadualan Semula Pembiayaan Perniagaan MARA; dan
 • 30% diskaun bagi penyewaan premis perniagaan MARA bagi tempoh enam bulan (November 2020 hingga April 2021)
Majlis Amanah Rakyat (MARA) MARA
Hotline: 03-2613 2000
Maklumat lanjut: https://apps.mara.gov.my/ebakiv2/FAQebaki.pdf
Emel: arazu@mara.gov.my / nazahiyah@mara.gov.my / norihan@mara.gov.my
8Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan PKS PENJANA (PSF)Peruntukan RM2 bilion dengan saiz pinjaman maksimum RM500,000 bagi setiap PKS dengan kadar 3.5% bagi membantu PKS mengekalkan operasi perniagaan yang terjejas akibat COVID-19BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Tel: 1300 88 5465
Fax: 03-2147 1515
Email: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my
9Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim SME GoDana RM1.6 bilion untuk membantu kontraktor yang telah ditawarkan kontrak oleh Kementerian, Jabatan atau Agensi Kerajaan Pusat atau Negeri. Kontrak akan dibiayai oleh SME Bank melalui:
 • MySMEBina untuk kontrak pembinaan atau infrastruktur dan/atau
 • MySMEBekal untuk kontrak pembekalan atau penyelenggaraan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/smego

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Encik Hamdan Mohd Habibollah
Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-2615 2084
H/P: 019-669 6227
10Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahTabung Infrastruktur PelanconganProses kelulusan bagi Tabung Infrastruktur Pelancongan bernilai RM1.5 bilion akan dipercepatkanTabung Infrastruktur Pelancongan Kementerian Pelancongan,
Kesenian dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)
Tel: 03-8891 7480 /7492 /7469
Emel: danapelancongan@motac.gov.my
Garis Panduan: http://insentif.motac.gov.my/
Borang permohonan: http://www.motac.gov.my/program/tabung-insentif/tabung-infrastruktur-pelancongan

Untuk khidmat nasihat, terma & syarat pembiayaan, sila hubungi:
Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)
Menara Bank Pembangunan Bandar Wawasan,
No 1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2611 3888
Emel: feedback@bpmb.com.my
11Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana PENJANA NasionalRM1.2 bilion untuk menyokong digitalisasi yang merangkumi peruntukan berjumlah RM600 juta daripada Kerajaan dan dipadankan dengan RM600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsaBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8882 4666
Emel: penjana@treasury.gov.my
https://penjana.treasury.gov.my/
12Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahPembiayaan Pelancongan PENJANARM 1 bilion untuk menyokong PKS di sektor pelancongan dengan membantu mereka menbuat pelaburan yang diperlukan agar tetap berdaya maju pada pasca-COVID-19 Pembiayaan sehingga RM300,000 bagi setiap PKS dengan kadar pembiayaan hingga 3.5% p.a. (termasuk yuran jaminan)BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

12 Banks yang Mengambil Bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Maybank Islamic Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
13Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan AgroMakananRM1 bilion pada kadar pembiayaan 3.75% BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

12 Banks yang Mengambil Bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Maybank Islamic Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
14Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana Transformasi Teknologi PKSRM500 juta dengan amaun pembiayaan antara RM100,000 sehingga RM3.0 juta. Tempoh pembiayaan sehingga sepuluh (10) tahun pada kadar pembiayaan 4.0% setahun (termasuk yuran jaminan)Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/sttf

Nama Pegawai :
En. Hamdan Mohd Habibollah
Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-26152084
H/P: 019-6696227
15Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim BizMula-i dan BizWanita-iPembiayaan sehingga RM300,000 kepada PKS yang beroperasi kurang daripada empat (4) tahun Maklumat lanjut: https://imsme.com.my/portal/bizjamin-special-relief-facility/
Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: https://imsme.com.my/

Pusat Khidmat Pelanggan CGC
No. Tel: 03-7880 0088
Faks: 03-7803 0077
Emel: csc@cgc.com.my
16Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Perusahaan Mikro (MEF)Dana berjumlah RM410 juta kepada perusahaan mikro atau usahawan mikro Malaysia termasuk individu yang bekerja sendiri, pekerja sambilan (gig workers) yang menggunakan platform digital dan peserta program i-TEKAD, bertujuan meningkatkan akses kepada pembiayaan tanpa cagaran bagi pembiayaan mikro. Saiz pembiayaan sehingga RM50,000 bagi setiap perusahaan / usahawan mikro dengan kadar faedah pembiayaan yang akan ditentukan oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian Tempoh permohonan: Bermula 1 Disember 2020 BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

11 Banks yang mengambil bahagian:
 • AmBank (M) Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad;
 • Malayan Banking Berhad;
 • Public Bank Berhad and
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
17Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSME Revitalisation SchemeRM50 juta bagi pembiayaan sehingga RM250,000 pada kadar faedah serendah 3%SME Corp. Malaysia
Info Line: 1300 30 6000
Fax Line: 03-2775 6001
Emel: info@smecorp.gov.my

MIDF Business Advisory Unit
Hotline: 1-300-88-6433
Emel: GrowYourBusiness@midf.com.my
Website: www.GrowYourBusiness.com.my
18Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroTEKUN MobilepreneurPembiayaan membaik pulih atau membeli motosikal baharu dengan had sehingga RM10,000. TEKUN Nasional
Pemohonan Online: https://tekunfin.tekun.gov.my/login
Maklumat lanjut: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/soalan-lazim-tekun-mobilepreneur/
19Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroTEKUN POS-preneurBantuan pembiayaan diberikan sehingga RM20,000 untuk tujuan baik pulih kenderaan sehingga RM50,000 untuk pembelian van atau loriTEKUN Nasional
No. Tel: 03 9059 8888
Emel: mailbox@tekun.gov.my
20Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Informal TEKUNDana tambahan sebanyak RM60 juta terutamanya untuk Skim Pembiayaan Informal dengan had pembiayaan sehingga RM5,000 bagi perniagaan secara kecil-kecilan daripada rumah, pasar malam dan pasar tamuTEKUN Nasional
No. Tel: 03 9059 8888
Emel: mailbox@tekun.gov.my
21Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroBSN Micro PEMERKASARM300 juta kemudahan pinjaman mikro untuk memberi bantuan dan menyokong pemulihan perniagaan mikro dengan had pembiayaan hingga RM50,000 dan penurunan kadar faedah dari 3.5% kepada 3.0% Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
Maklumat lanjut: https://www.bsn.com.my/BusinessBanking/Products/pemerkasa?lang=ms-MY
Borang permohonan: https://www.bsn.com.my/cms/upload/pdf/forms/micro.pdf
22Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Mikrokredit ISTIMEWARM25 juta bagi golongan OKU menceburi bidang perniagaan dengan had pembiayaan sehingga RM50,000 dan kadar faedah serendah 3%.Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
23Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-BELIADana dengan kadar serendah 3% untuk membolehkan belia menceburi bidang perniagaan mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
24Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-NITARM50 juta untuk memberi galakan usahawanita menceburi bidang perniagaanBank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
25Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Perniagaan Prihatin MikroPeruntukan RM50 juta dengan pembiayaan hingga RM50,000 pada kadar faedah 3%, dengan sasaran 1,000 PKS mikro BumiputeraMajlis Amanah Rakyat (MARA) MARA
Hotline: 03-2613 2000
26Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroPembiayaan Kredit MikroRM390 juta oleh Bank Simpanan Nasional, RM350 juta oleh Agrobank dan RM295 juta oleh TEKUN bertujuan untuk membantu aliran tunai PKS
Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
 • Encik Sirajul Yusran Bin Hasan
  No. Tel: +603-26142658
  Email: yusran@agrobank.com.my

 • Puan Nurhazlin Binti Jalaluddin
  No. Tel: +603-26142688
  Email: nurhazlinj@agrobank.com.my

 • TEKUN Nasional
  Tel: 03 9059 8888
  Emel : mailbox@tekun.gov.my
  Borang permohonan: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/borang/
27Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroCovid-19 Relief Financing (CRF-i) Program (ÒRECURVEÓ)Perbadanan Nasional Berhad (PNS) memperuntukkan bantuan kewangan RM20 juta di bawah Program Covid-19 Relief Financing (CRF-i) (ÒRECURVEÓ). Program ini dirancang untuk membantu pelanggan sedia ada untuk mengekalkan perniagaan mereka setelah terkesan dengan wabak Covid-19. Pembiayaan meliputi:
 1. Perbelanjaan Sewa & Utiliti
 2. Perbelanjaan gaji
 3. Inventori
 4. Pemasaran Digital Syarat pembiayaan adalah seperti berikut:
  i. Amaun pembiayaan: RM10,000 - RM500,000
  ii. Kadar: 3.5% - 4.0%
  iii. Tempoh: sehingga 5 tahun
Maklumat lanjut, sila layari:
Website: https://www.pns.com.my/

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
 1. En Muhammad Shafiq Abd Halim
  No. Tel: +603-2082 7891 / +6017-3350652
  Emel: shafiq.halim@pns.com.my

 2. Puan Julia Md. Zain
  No. Tel: +603-2082 7986 / +6012-4281900
  Emel: julia.zain@pns.com.my

 3. En Azri Bin Jusnaidi
  No. Tel: +603-2082 7887 / +6019-4252195
  Emel: azri.jusnaidi@pns.com.my

 4. Cik Siti Nurain Zarfullah
  No. Tel: +603-2082 7884 / +6017-3162711
  Emel: nurain.zarfullah@pns.com.my
28Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroProgram Kewangan Sosial kepada Usahawan B40Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan untuk perusahaan mikro menggunakan dana zakat dan dipadankan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutanUntuk maklumat lanjut, sila hubungi:
 1. Bank Islam Malaysia Berhad
  No. Tel: 03-2088 8000 / 03-2690 0900
  Emel: contactcenter@bankislam.com.my / sadaqahouse@bankislam.com.my
 2. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
  No. Tel: 03-4047 9444
  Faks: 03-4044 9444
  Emel: promaiwp@maiwp.gov.my
  https://www.maiwp.gov.my
29Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Khas Prihatin 3.0RM1,000 bagi setiap PKS Bagi sebarang pertanyaan: Hasil Care Line (HCL) Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
30Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaBantuan tunai secara kepada pengusaha homestay yang berdaftar dengan MOTACOne-off sebanyak RM600Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) http://www.motac.gov.my/PermaiMotac2021
Email: info@motac.gov.my
31Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Bantuan Khas kepada agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTACOne-off sebanyak RM3,000Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) http://www.motac.gov.my/PermaiMotac2021
Email: info@motac.gov.my
32Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaTunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)RM10 juta bagi menggalakkan sejumlah 250 belia Bumiputera baharu untuk menceburi bidang perniagaanSME Corp. Malaysia
Info Line: 1300 30 6000
Fax Line: 03-2775 6001
Emel: info@smecorp.gov.my
Maklumat lanjut: https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-10-03-39/tunas-usahawan-belia-bumiputera-tube-programme
33Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Automasi PintarRM50 juta untuk PKS dan Syarikat Tahap Pertengahan (Mid-Tier Companies) untuk meningkatkan kecekapan operasi dan pembuatanMalaysian Investment Development Authority (MIDA)
Website: www.mida.gov.my
Tel: 03 - 2267 3633
Fax: 03 - 2273 4208
Emel : investmalaysia@mida.gov.my
Permohonan atas talian: https://www.mida.gov.my/forms-and-guidelines/
Garis panduan: https://mida.gov.my/wp-content/uploads/2020/12/20201207120655_GD-SmartAutoGrant_20201204.pdf
34Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pembangunan PasaranSiling peruntukan dinaikkan daripada RM300 ribu kepada RM500 ribu bagi menyertai platform pameran antarabangsa.Unit Geran Pembangunan Pasaran (MDG), MATRADE
Tel: 03-6207 7593
Fax: 03-6203 7252
Emel: mdg@matrade.gov.my
35Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaKemudahan pendaftaran perniagaan percuma dan memperbaharui perniagaanHanya kepada golongan OKU, kumpulan B40 dan pelajar IPT sepenuh masa untuk mendorong mereka menceburkan diri dalam perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
Tel: 03-7721 4000
Fax: 03-7721 4001
E-mail : enquiry@ssm.com.my

Maklumat pejabat SSM peringkat negeri: https://www.ssm.com.my/Pages/contact-us.aspx
36Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaKempen e-Dagang PKS dan PKS Mikro dan kempen Shop Malaysia OnlineUntuk menyokong golongan usahawan termasuk usahawan wanita dan perniagaan untuk menjana pendapatan melalui jualan dalam talian atau platform e-dagangMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
37Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Bersamaan untuk Digitalisasi PKSPeruntukan berjumlah RM100 juta Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
38Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pemasaran dan Promosi Digital RM50 juta bagi promosi digital, terhad kepada RM5,000 setiap acaraMyCreative Ventures
No. Tel: 03-7712 7212
Emel: mycreativedmg@mycreative.com.my
Maklumat lanjut:
39Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran bersamaan untuk mempromosikan platform e-dagangRM10 juta geran untuk mempromosi penjualan produk dengan RM1,000 bagi setiap perniagaanDigital Inclusion Division Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
40Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pemadanan Impak SosialPeruntukan berjumlah RM10 juta Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
No. Tel: 03-8324 4801
Emel: enquiries@mymagic.my
https://www.mymagic.my/
41Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanDana jaminan PRIHATIN di bawah Danajamin Nasional Berhad
 • Meningkatkan pembiayaan maksimum dari RM500 juta kepada RM1 bilion;
 • Memperluaskan skop pembiayaan kepada perbelanjaan modal dengan tempoh jaminan sehingga 10 tahun; dan
 • Membenarkan syarikat milik asing yang beroperasi di Malaysia untuk mendapat jaminan SJPD dengan syarat jumlah pekerja tempatan syarikat adalah sekurang-kurangnya 75%
Danajamin Nasional Berhad
No. Tel: 03-2265 0800
Fax: 03-2265 0900
https://www.danajamin.com
Emel: communications@danajamin.com.my
Hotline: 03-2265 0847
42Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanSkim Rehabilitasi Sewa Beli Bas dan Teksi di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)Jaminan sebanyak RM1 bilion disediakan untuk:
 • 50% jaminan ke atas pinjaman bagi bas terpilih seperti bas persiaran dan teksi daripada syarikat sewa beli dan pajakan; dan
 • Moratorium selama 12 bulan dan pembayaran balik bulanan yang lebih rendah untuk pengusaha bas dan teksi
Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
No. Tel: 03-2096 5000
Faks: 03-2096 8981
Emel: esjpp@prokhas.com.my
43Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanPeningkatan kadar jaminan di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)Kadar jaminan ditingkatkan daripada 70% kepada 80% untuk PKSSyarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
No. Tel: 03-2096 5000
Faks: 03-2096 8981
Emel: esjpp@prokhas.com.my

Maklumat berkenaan Skim Jaminan - PRIHATIN (GGS-PRIHATIN): https://www.sjpp.com.my/index.php/schemes/ggs-prihatin
44Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSModal TerokaDana Pelaburan Bersama RM2 bilion untuk syarikat peringkat permulaan dan pertumbuhan. Bermula 3 April sehingga 30 September 2020, MyCIF akan melabur dalam kempen ECF dan P2P berasaskan nisbah 1:2, dengan MyCIF akan melabur RM1 untuk setiap RM2 yang berjaya dikumpul daripada pelabur swasta di platform MyCIF. Selaras dengan peningkatan nisbah sementara ini, pelaburan maksimum MyCIF dalam setiap kempen ECF dan P2P adalah terhad kepada RM1 jutaBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Corporate Affairs Department Securities Commission Malaysia
No. Tel: 03-6204 8777
Faks: 03-6201 5078
Emel: cau@seccom.com.my

Bagi pertanyaan berkaitan pelaburan, sila hubungi:
Consumer & Investor Office
No. Tel: 03-6204 8999
Faks: 03-6204 8991
Emel: mycif@seccom.com.my
45Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainYuran penyenaraian di papan / pasaran LEAP & ACEPengecualian yuran penyenaraian selama satu (1) tahunBursa Malaysia 2U
No. Tel: 03-2732 0067
Faks: 03-2026 4122
Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Encik Harrison Lay Hock Guan / Puan Hanita Othman
No. Tel: 03-2034 7159 / 03-2034 7282
Emel: harrisonlay@bursamalaysia.com / hanita@bursamalaysia.com
46Pelepasan CukaiPengecualian cukai perkhidmatan 6% untuk industri perhotelanDilanjutkan sehingga 31 Disember 2021Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
Hotline: 1300 888 500

Maklumat mengenai pengecualian 6% SST: http://mysst.customs.gov.my/assets/document/Service%20Policy/STP%2009-2020%20amendment%206-3-2020.pdf
Borang SST-02 boleh dimuat turun melalui: https://mysst.customs.gov.my/SSTForms
47Pelepasan CukaiPengecualian cukai pelancongan Dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
48Pelepasan CukaiPenangguhan pembayaran ansuran cukai untuk industri pelancongan dan industri terpilih seperti panggung wayang dan spaMulai 1 April 2021 sehingga 31 Disember 2021Hasil Recovery Call Centre (HRCC), Cyberjaya
No. Tel: 03-8751 1000
www.hasil.gov.my

Borang permohonan: http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/Borang_Permohonan_Penangguhan_Bayaran_Anggaran_Cukai_05032020_1.pdf

Borang yang telah lengkap boleh dikemukakan secara serahan tangan kepada:
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Bahagian Pengurusan Rekod dan Maklumat Percukaian
Jabatan Operasi Cukai Menara Hasil Bangi,
Aras 7 No. 3, Jalan 9/10, Seksyen 9
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-8913 3800
Faks: 03-8922 1801
Pegawai Perhubungan Awam:
Encik Norshazreen Shamsuz Zaman
Ext: 120250
Emel: norshazreen @hasil.gov.my
49Pelepasan CukaiGalakan cukai kepada syarikat pengendali pelanconganDilanjutkan sehingga tahun tafsiran 2022Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
50Pelepasan CukaiPengecualian duti hiburan ke atas bayaran kemasukan ke tempat hiburanTaman tema, persembahan pentas, acara sukan dan pertandingan serta tayangan filem pawagam di semua Wilayah PersekutuanJabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
Hotline: 1300 888 500
Laman web SST : https://mysst.customs.gov.my
Emel: ccc@customs.gov.my

Maklumat lanjut: https://mysst.customs.gov.my/assets/document/Industry%20Guides/GI/Panduan%20Taman%20Hiburan.pdf
51Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi bagi syarikat yang telah lulus audit pematuhan Safe@WorkSehingga RM50,000 bagi setiap syarikat yang berdaftar dengan MITI. Syarikat boleh mendaftar mulai 1 April 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
52Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi kos ujian COVID-19Untuk perbelanjaan sehingga 31 Disember 2021 Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
53Pelepasan CukaiPotongan khas bersamaan dengan pengurangan 30% sewa untuk PKSDilanjutkan sehingga 30 Jun 2021 untuk pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa premis perniagaan kepada PKSBagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
54Pelepasan CukaiRebat cukai pendapatan untuk PKS yang baru ditubuhkanSehingga RM20,000 setahun untuk tiga (3) tahun taksiran antara 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
55Pelepasan CukaiPotongan cukai untuk kos pengubahsuaian dan baik pulihSehingga RM300,000 bagi perbelanjaan yang dilakukan dari 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021. Potongan ini tidak akan diberi jika perbelanjaan itu dituntut sebagai elaun di bawah Jadual 2 atau Jadual 3 Akta Cukai Pendapatan 1967Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
56Pelepasan CukaiPengecualian duti import dan cukai jualan ke atas pengimportan atau pembelian tempatan bagi mesin dan peralatan yang digunakan untuk operasi di pelabuhan Untuk tempoh tiga (3) tahun, bermula 1 April 2020Permohonan pengecualian perlu dikemukakan kepada Kementerian Kewangan mulai 1 April 2020 hingga 31 Mac 2023

Sebarang maklumat lanjut, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
Faks: 03-8882 3893 / 03-8882 3894
Emel: pro@treasury.gov.my
57Pelepasan CukaiElaun Modal Dipercepat untuk tempoh dua (2) tahun ke atas perbelanjaan mesin dan kelengkapan, termasuk ICTBerkuat kuasa untuk perbelanjaan modal bagi tempoh 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
MIDA Sentral, KL Sentral
No. Tel: 03-2267 3633
Faks: 03-2274 7970
Emel: investmalaysia@mida.gov.my
www.mida.gov.my

Untuk permohonan, sila hubungi Pejabat Wilayah MIDA di seluruh negara: https://www.mida.gov.my/home/mida-state-offices/posts/
58Pelepasan CukaiPengecualian duti setem untuk PKS bagi setiap instrumen yang dilaksanakan untuk Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A)Untuk tempoh antara 1 Julai 2020 sehingga 30 Jun 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
59Pelepasan CukaiPelepasan cukai pendapatan individu untuk perbelanjaan berkaitan pelancongan domestikSehingga RM1,000 untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pelancongan domestik mulai 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
60Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPenjanaKerjayaProgram perantisan di bawah PenjanaKerjaya ditambah baik dan dilanjutkan untuk tempoh enam (6) bulan, di mana pelatih yang mengikuti program ini akan diberi insentif sebanyak RM800 Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
61Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPenjanaKerjaya 2.0RM300 juta bagi insentif pengambilan yang merangkumi pekerjaan sementara dan pekerjaan gig:
 • RM600 sebulan selama tempoh maksimum enam (6) bulan; dan
 • Bagi majikan yang menawarkan pekerjaan jangka pendek ataupun platform penyedia perkhidmatan gig yang berdaftar dengan PERKESO, mereka akan menerima RM200 bagi setiap pekerja yang ditempatkan
Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
62Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPengecualian pembayaran levi Tabung Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) bagi syarikat sektor pelancongan dan peruncitan yang terjejas Pengecualian pembayaran levi untuk tempoh sehingga Jun 2021Pembangunan Sumber Manusia Berhad
No. Tel: 1800 88 4800
Faks: 03-2096 4999
Emel: support@hrdf.com.my

For any inquiry, please contact:
 • https://penjanahrdf.com.my/contact-us/
  Emel: strategicinitiatives@hrdf.com.my
  Hotline: 1800 88 4800

 • Muhammad Atiq bin Mukhtar
  No. Tel: 03-2096 4804
  Email: matiqizzat@ hrdf.com.my

 • Nur Fadzilah binti Mat Yusof
  No. Tel: 03-2096 4956
  Email: nurfadzilah@hrdf.com.my Atau
 • Hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara: https://www.hrdf.com.my/contacts-us/
63Program Latihan dan Peningkatan KemahiranProgram Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar (PEKB)Program bertujuan untuk mendorong penyertaan belia bandar dalam projek keusahawanan melalui latihan dan peralatan keusahawanan percumaBahagian Kesejahteraan Bandar, KPKT
No. Tel: 03-8891 5051
No. Fax: 03-8891 5547
64Program Latihan dan Peningkatan KemahiranNew Gen Entrepreneur Online Bootcamp programmeMeningkatkan kebolehpasaran dan memupuk kemahiran keusahawanan dalam kalangan belia melalui latihan atas talian serta bimbingan perniagaan oleh Business Coach kepada 2,000 orang usahawan beliaInstitut Keusahawanan Negara (INSKEN)
No. Tel: 03-8314 8800
Fax: 03-8314 8900
Emel: insken@insken.gov.my
Maklumat lanjut: https://www.insken.gov.my/new-gen-entrepreneurship-online-bootcamp-n-gene/
65Program Latihan dan Peningkatan Kemahiran(i) Platform UpskillMalaysia (ii) e-LATiH portalPlatform dalam talian yang bersepadu bagi mewujudkan ekosistem yang memupuk peningkatan kemahiran berterusan dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan tenaga kerja MalaysiaPembangunan Sumber Manusia Berhad
Maklumat lanjut:

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara:
https://www.hrdf.com.my/contacts-us/
No. Tel: 1800 88 4800
Faks: 03-2096 4999
Emel: support@hrdf.com.my
66Program Latihan dan Peningkatan KemahiranMelonggarkan syarat permohonan bagi program Sistem Insurans PekerjaanPekerja yang tidak memenuhi caruman minimum, ataupun tidak dilanjutkan kontrak perkhidmatan setelah pembaharuan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali, sekarang dibenarkan untuk memohon bantuan kewangan SIP PRIHATIN sebanyak 30% daripada gaji mereka selama tiga (3) bulanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
67Program Latihan dan Peningkatan KemahiranInisiatif PENJANA HRDFRM250 juta meliputi skim berikut:

 1. Place and Train
 2. B40 Development
 3. Gerak Insan Gemilang (GIG)
Maklumat lanjut, sila layari: https://penjanahrdf.com.my/

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
 • https://penjanahrdf.com.my/contact-us/
  Emel: strategicinitiatives@hrdf.com.my
  Hotline: 1800 88 4800

 • Muhammad Atiq bin Mukhtar
  No. Tel: 03-2096 4804
  Emel: matiqizzat@hrdf.com.my

 • Nur Fadzilah binti Mat Yusof
  No. Tel: 03-2096 4956
  Emel: nurfadzilah@hrdf.com.my
Inisiatif / Langkah-langkahMaklumatButiran Lanjut
1Memperkasakan RakyatSubsidi Penjagaan Kanak-kanak RM200 juta termasuk geran one-off sehingga RM5,000 bagi setiap pusat jagaan kanak-kanak yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (sehingga 31 Disember 2020) untuk mematuhi SOP penjagaan kesihatan yang baharuMaklumat lanjut:
http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

Puan Hartini Abd. Halim
No. Tel: 03-8323 2242
Emel: hartini_abdhalim@jkm.gov.my

Puan Siti Rahiel Che Rahim
No. Tel: 03-8323 2245
Emel: sitirahiel@jkm.gov.my
2Memperkasakan RakyatProgram Subsidi Upah 2.0Program bertujuan untuk membantu majikan mengekalkan pekerja Permohonan dibuka dari 1 Oktober sehingga 31 Disember 2020.
Kelayakan:
a. Perniagaan dengan kadar penurunan jumlah jualan atau pendapatan bulanan sekurang-kurangnya 30% selepas pelaksanaan PKPP;
b. Subsidi upah diberi sehingga enam (6) bulan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksimum 200 pekerja;
c. Majikan perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebelum 1 September 2020; dan
d. Bantuan subsidi upah adalah selama enam (6) bulan bagi semua permohonan baharu mulai Oktober 2020
Maklumat lanjut:
https://www.perkeso.gov.my/images/penjana/psu/25092020_FAQ_PSU_2.0_BM.pdf

Permohonan oleh majikan melalui:
http://prihatin.perkeso.gov.my/
3Memperkasakan RakyatCaruman KWSP pekerja dikurangkan sebanyak 4% (daripada 11% kepada 7%)Berkuatkuasa 1 April sehingga 31 Disember 2020. Perkhidmatan Rundingan bagi majikan yang meliputi penangguhan bayaran, penstrukturan semula dan penjadualan semula sumbangan majikan turut disediakanPusat Pengurusan Perhubungan KWSP
No. Tel: 03-8922 6000
Faks: 03-8922 6222
https://www.kwsp.gov.my


Senarai pejabat/kiosk:
https://www.kwsp.gov.my/reach-us/offices-kiosks
4Memperkasakan RakyatPerkhidmatan e-Dagang Setempat (PeDAS)RM20 juta bagi membantu e-usahawan luar bandar memasarkan produk secara dalam talian (online) dan menghubungkan usahawan dengan pelbagai agensi dan rakan perniagaanMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
PeDAS boleh didapati di sepuluh (10) Pusat Internet Luar Bandar.
Butiran lanjut adalah seperti senarai di bawah:
https://www.go-ecommerce.my/campaign/perkhidmatan-edagang-setempat
5Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahPembiayaan Pelancongan PENJANARM 1 bilion untuk menyokong PKS di sektor pelancongan dengan membantu mereka menbuat pelaburan yang diperlukan agar tetap berdaya maju pada pasca-COVID-19 Pembiayaan sehingga RM300,000 bagi setiap PKS dengan kadar pembiayaan hingga 3.5% p.a. (termasuk yuran jaminan)BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

12 Banks yang Mengambil Bahagian:
 • Affin Bank Berhad/ Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Maybank Islamic Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
6Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Agro MakananRM1 bilion pada kadar pembiayaan 3.75% BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

Permohonan boleh dibuat melalui Institusi Kewangan yang mengambil bahagian di seluruh negara, termasuk:
Institusi Kewangan Pembangunan

1. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my

2. Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
No. Tel: 1 300 88 2476
www.agrobank.com.my

3. Bank Simpanan Nasional
Tel: 1 300 88 1900
www.mybsn.com.my
Pengurus:
Encik Safirol Hisham Said
No. Tel: 03-2162 3222 ext 15481
Emel: safirol@bsn.com.my

4. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
No. Tel: 1300-80-5454
www.bankrakyat.com.my
Bank Perdagangan

5. Affin Bank Berhad
www.affinbank.com.my
Sila Hubungi: Corporate & Commercial Business
No. Tel: 03-2055 9000
Faks: 03-2032 1043

6. Alliance Bank Malaysia Berhad
No. Tel: 03-5516 9988
www.alliancebank.com.my

7. AmBank (M) Berhad
www.ambank.com.my

Sila Hubungi:
Asset Financing and Small Business
No. Tel: 03-2167 3000
Faks: 03-2780 0020

8. Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
www.sc.com.my

Sila Hubungi:
Business Banking Department
No. Tel: 1300 888 111

9. CIMB Bank Berhad
No. Tel: 1300 888 828
www.cimbbank.com.my

Sila Hubungit:
SME Channel Department
No. Tel: 03-2619 1188
Faks: 03-2619 3168

10. Hong Leong Bank Berhad
www.hlb.com.my

Sila Hubungi:
Group SME Banking
No. Tel: 03-7661 7777
Faks: 03-2081 8935

11. Malayan Banking Berhad
No. Tel: 1 300 88 6688
www.maybank2u.com.my

Sila Hubungi:
SME Department
No. Tel: 03-2070 8833
Faks: 03-2032 4031

12. OCBC Bank (Malaysia) Berhad
No. Tel: 1300 88 7000
www.ocbc.com.my

Sila Hubungi:
Business Banking Commercial Service Centre
No. Tel: 03-9317 5200
Faks: 03- 8318 5699

13. Public Bank Berhad
No. Tel: 03-2179 9999
www.pbebank.com

Sila Hubungi:
Bahagian Perbankan Runcit
Bahagian Operasi Kredit
Tel: 03-2176 6000
Faks: 03-2163 9909

14. RHB Bank Berhad
www.rhbgroup.com

Sila Hubungi:
Bahagian Perbankan Komersil
No. Tel: 03-9287 8888
Faks: 03-9200 3257

15. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
www.uob.com.my

Sila Hubungi:
Bahagian Pinjaman Komersil
No. Tel: 03-2772 6633 / 6691
Faks: 03-2691 8418 / 2160
Perbankan Islam

16. Affin Islamic Bank Berhad
www.affinislamic.com.my

Sila Hubungi:
SME Department
No. Tel: 03-2055 9231 / 9256
Faks: 03-2026 3969

17. AmBank Islamic Berhad
www.ambankgroup.com

Sila Hubungi:
Asset Financing and Small Business
No. Tel: 03-2167 3000
Faks: 03-2780 0020

18. CIMB Islamic Bank Berhad
www.cimbislamic.com.my

Sila Hubungi:
SME Channel Department
No. Tel: 03-2619 1188
Faks: 03-2619 3168

19. Bank Islam Malaysia Berhad
www.bankislam.com.my

Sila Hubungi:
Commercial Banking Group
No. Tel: 03-2726 7888
Faks: 03-2726 7818

20. Bank Muamalat Malaysia Berhad
www.muamalat.com.my

Sila Hubungi:
Head SME Banking Department
No. Tel: 03-2059 1211 / 2615 7089 / 2698 8787
Faks: 03-2070 7284/ 2692 6040

21. Maybank Islamic Berhad
maybankislamic.com.my
No. Tel: 03-2070 8833
Faks: 03-2026 1726

22. Standard Chartered Saadiq Berhad
www.sc.com.my

Sila Hubungi:
Business Banking Department
No. Tel: 1300 888 111

23. Public Islamic Bank Berhad
No. Tel: 03-2176 6000 / 6666
Faks: 03-2162 2224
www.publicislamicbank.com.my

24. OCBC Al-Amin Bank Berhad
No. Tel: 03-2034 5034
Faks: 03-2698 4363
www.ocbc.com.my/ocbc_alamin
7Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana Transformasi Teknologi PKSRM500 juta dengan amaun pembiayaan antara RM100,000 sehingga RM3.0 juta. Tempoh pembiayaan sehingga sepuluh (10) tahun pada kadar pembiayaan 4.0% setahun (termasuk yuran jaminan)Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/sttf

Nama Pegawai :
En. Hamdan Mohd Habibollah,
Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-26152084
H/P: 019-6696227
8Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahPinjaman Modal Kerja RM300 juta dengan faedah 3.5% untuk membantu usahawan Bumiputera yang terjejas termasuk kolej latihanFurther information:
PMB Tijari Berhad
Level 20, 1 Sentral, Jalan Rakyat,
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur.

No. Tel: 03-2785 9800
Whatapps: +6011-1099 0002
Emel: spimpenjana@pmbtijari.com.my
http://www.pmbtijari.com.my/spimpenjana
9Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Automasi dan Digital PKS RM300 juta pada kadar pembiayaan 3.75% kepada PKSBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

Permohonan boleh dibuat melalui Institusi Kewangan yang mengambil bahagian di seluruh negara, termasuk:

Institusi Kewangan Pembangunan
1. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my

2. Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
No. Tel: 1 300 88 2476
www.agrobank.com.my

3. Bank Simpanan Nasional
Tel: 1 300 88 1900
www.mybsn.com.my

Pengurus: Encik Safirol Hisham Said
No. Tel: 03-2162 3222 ext 15481
Emel: safirol@bsn.com.my

4. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
No. Tel: 1300-80-5454
www.bankrakyat.com.my

Bank Perdagangan
5. Affin Bank Berhad
www.affinbank.com.my

Sila Hubungi:
Corporate & Commercial Business
No. Tel: 03-2055 9000
Faks: 03-2032 1043

6. Alliance Bank Malaysia Berhad
No. Tel: 03-5516 9988
www.alliancebank.com.my

7. AmBank (M) Berhad
www.ambank.com.my

Sila Hubungi:
Asset Financing and Small Business
No. Tel: 03-2167 3000
Faks: 03-2780 0020

8. Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
www.sc.com.my

Sila Hubungi:
Business Banking Department
No. Tel: 1300 888 111

9. CIMB Bank Berhad
No. Tel: 1300 888 828
www.cimbbank.com.my

Sila Hubungi:
SME Channel Department
No. Tel: 03-2619 1188
Faks: 03-2619 3168

10. Hong Leong Bank Berhad
www.hlb.com.my

Sila Hubungi:
Group SME Banking
No. Tel: 03-7661 7777
Faks: 03-2081 8935

11. Malayan Banking Berhad
No. Tel: 1 300 88 6688
www.maybank2u.com.my

Sila Hubungi:
SME Department
No. Tel: 03-2070 8833
Faks: 03-2032 4031

12. OCBC Bank (Malaysia) Berhad
No. Tel: 1300 88 7000
www.ocbc.com.my

Sila Hubungi:
Business Banking Commercial Service Centre
No. Tel: 03-9317 5200
Faks: 03- 8318 5699

13. Public Bank Berhad
No. Tel: 03-2179 9999
www.pbebank.com

Sila Hubungi:
Bahagian Perbankan Runcit, Bahagian Operasi Kredit
Tel: 03-2176 6000
Faks: 03-2163 9909

14. RHB Bank Berhad
www.rhbgroup.com

Sila Hubungi:
Bahagian Perbankan Komersil
No. Tel: 03-9287 8888
Faks: 03-9200 3257

15. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
www.uob.com.my

Sila Hubungi: Bahagian Pinjaman Komersil
No. Tel: 03-2772 6633 / 6691
Faks: 03-2691 8418 / 2160

Perbankan Islam
16. Affin Islamic Bank Berhad
www.affinislamic.com.my

Sila Hubungi:
SME Department
No. Tel: 03-2055 9231 / 9256
Faks: 03-2026 3969

17. AmBank Islamic Berhad
www.ambankgroup.com

Sila Hubungi:
Asset Financing and Small Business
No. Tel: 03-2167 3000
Faks: 03-2780 0020

18. CIMB Islamic Bank Berhad
www.cimbislamic.com.my

Sila Hubungi:
SME Channel Department
No. Tel: 03-2619 1188
Faks: 03-2619 3168

19. Bank Islam Malaysia Berhad
www.bankislam.com.my

Sila Hubungi:
Commercial Banking Group
No. Tel: 03-2726 7888
Faks: 03-2726 7818

20. Bank Muamalat Malaysia Berhad
www.muamalat.com.my

Sila Hubungi:
Head SME Banking Department
No. Tel: 03-2059 1211 / 2615 7089 / 2698 8787
Faks: 03-2070 7284/ 2692 6040

21. Maybank Islamic Berhad
maybankislamic.com.my
No. Tel: 03-2070 8833
Faks: 03-2026 1726

22. Standard Chartered Saadiq Berhad
www.sc.com.my

Sila Hubungi: Business Banking Department
No. Tel: 1300 888 111

23. Public Islamic Bank Berhad
No. Tel: 03-2176 6000 / 6666
Faks: 03-2162 2224
www.publicislamicbank.com.my

24. OCBC Al-Amin Bank Berhad
No. Tel: 03-2034 5034
Faks: 03-2698 4363
www.ocbc.com.my/ocbc_alamin
10Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahPembiayaan Mudah Bumiputera (BRF) PUNBRM200 juta untuk perniagaan milik Bumiputera bagi tujuan:
a. Modal kerja
b. Perbelanjaan operasi
c. Automasi sistem
d. Peralatan dan perbelanjaan untuk melaksanakan amalan penjarakan sosial (contoh: PPE)

Pembiayaan antara RM100,000-RM1 juta sehingga lima (5) tahun pada kadar 3.5% kadar keuntungan. Moratorium sehingga enam (6) bulan dari tarikh pengeluaran
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
No. Tel: 03-2785 1515
Khidmat Pelanggan: 1 300 13 7862
Emel: customerservice@punb.com.my
https://www.punb.com.my

Norilhami Sawai
No. Tel: +603 Ð 2785 1834
Email: norilhami_sawai@punb.com.my

Siti Mardhiah Mohtar
No. Tel: +603 Ð 2785 1876
Email: mardhiah_mohtar@punb.com.my

Nor Najihah Ahmad Safri
No. Tel: +603 Ð 2785 1905
Email: najihah_safri@punb.com.my
11Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahPinjaman mudah dan geran untuk industri kreatif, acara dan pameranRM100 juta pinjaman mudah dengan kadar faedah 3.5% dan RM30 juta dalam bentuk geran MyCreative Ventures
No. Tel: 03-7712 7212
Emel: enquiry@mycreative.com.my

Maklumat lanjut: http://www.mycreative.com.my/industry
Permohonan atas talian: http://mycreative.com.my/penjana
Komunikasi atas talian boleh dijadualkan melalui: www.mycreative.com.my
12Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana Kandungan Digital RM35 million untuk projek dalam industri kreatif dengan fokus kepada animasi dan kesan visualMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
13Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim BizMula-i dan BizWanita-iPembiayaan sehingga RM300,000 kepada PKS yang beroperasi kurang daripada empat (4) tahun Maklumat lanjut: https://imsme.com.my/portal/bizjamin-special-relief-facility/
Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: https://imsme.com.my/

Pusat Khidmat Pelanggan
CGC No. Tel: 03-7880 0088
Faks: 03-7803 0077
Emel: csc@cgc.com.my
14Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Bantuan dan Pemulihan Bersasar (TRRF)Dana berjumlah RM2 bilion bertujuan untuk menyediakan bantuan dan sokongan pemulihan untuk PKS dalam sektor perkhidmatan (kecuali sektor pelancongan dan sub-sektor berkaitan pelancongan) yang terjejas berikutan pelaksanaan semula langkah-langkah pembendungan COVID-19 sejak bulan Jun 2020 Saiz pembiayaan sehingga RM500,000 bagi setiap PKS atau sehingga RM75,000 bagi setiap perusahaan mikro dengan kadar faedah pembiayaan sehingga 3.5% setahun, termasuk yuran jaminan Tempoh permohonan: Sehingga 31 Disember 2021 atau sehingga peruntukan habis digunakan (mana yang lebih awal)BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

21 Banks yang mengambil bahagian:
 1. Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 2. Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 3. AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 4. Bangkok Bank Berhad;
 5. Bank Islam Malaysia Berhad;
 6. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 7. Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 8. Bank of China (Malaysia) Berhad;
 9. Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 10. Bank Simpanan Nasional;
 11. CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 12. HSBC Bank Malaysia Berhad / HSBC Amanah Malaysia Berhad;
 13. Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 14. Malayan Banking Berhad / Maybank Islamic Berhad;
 15. MBSB Bank Berhad;
 16. OCBC Bank (Malaysia) Berhad / OCBC Al-Amin Bank Berhad;
 17. Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 18. RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 19. Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank);
 20. Standard Chartered Bank Malaysia Berhad; and
 21. United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
15Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Perusahaan Mikro (MEF)Dana berjumlah RM410 juta kepada perusahaan mikro atau usahawan mikro Malaysia termasuk individu yang bekerja sendiri, pekerja sambilan (gig workers) yang menggunakan platform digital dan peserta program i-TEKAD, bertujuan meningkatkan akses kepada pembiayaan tanpa cagaran bagi pembiayaan mikro. Saiz pembiayaan sehingga RM50,000 bagi setiap perusahaan / usahawan mikro dengan kadar faedah pembiayaan yang akan ditentukan oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian Tempoh permohonan: Bermula 1 Disember 2020 BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

11 Banks yang mengambil bahagian:
AmBank (M) Berhad;
Alliance Bank Malaysia Berhad;
Bank Islam Malaysia Berhad;
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
Bank Muamalat Malaysia Berhad;
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
Bank Simpanan Nasional;
CIMB Bank Berhad;
Malayan Banking Berhad;
Public Bank Berhad; and
United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
16Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Mikro Kredit RM700 juta dengan kadar faedah 0% tanpa cagaran kepada perniagaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya enam (6) bulanTEKUN Nasional
Borang permohonan: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/borang/

Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
 • Encik Mohd Yusri Mohd Yusob (012-551 6275) 
 • Encik Mohd Yusliezal Mohd Yusof (019-609 6251)
17Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroPembiayaan Mikro PENJANA RM400 juta pada kadar faedah 3.5%, terhad kepada RM50,000 setiap enterpris Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
TEKUN Nasional

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
 • Encik Mohd Yusri Mohd Yusob (012-551 6275)
 • Encik Mohd Yusliezal Mohd Yusof (019-609 6251)
 • Encik Muhammad Adib Fitrie Mukhtar (017-901 8535)
 • https://www.tekun.gov.my/en/
18Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroPembiayaan Kredit MikroRM350 juta bagi memberi sokongan kepada sektor pertanian dan makanan pada kadar faedah 3.5%Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
No. Tel: 1 300 88 2476
www.agrobank.com.my
Emel: customer@agrobank.com.my
www.agrobank.com.my
https://www.agrobank.com.my/announcements/notice-micro-credit-financing-scheme-rm350-million/

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
 1. Encik Sirajul Yusran Bin Hasan
  No. Tel: +603-26142658
  Email: yusran@agrobank.com.my
 2. Puan Nurhazlin Binti Jalaluddin
  No. Tel: +603-26142688
  Email: nurhazlinj@agrobank.com.my
19Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroCovid-19 Relief Financing (CRF-i) Program (ÒRECURVEÓ)Perbadanan Nasional Berhad (PNS) memperuntukkan bantuan kewangan RM20 juta di bawah Program Covid-19 Relief Financing (CRF-i) (ÒRECURVEÓ). Program ini dirancang untuk membantu pelanggan sedia ada untuk mengekalkan perniagaan mereka setelah terkesan dengan wabak Covid-19. Pembiayaan meliputi:
a) Perbelanjaan Sewa & Utiliti
b) Perbelanjaan gaji
c) Inventori
d) Pemasaran Digital

Syarat pembiayaan adalah seperti berikut: -
i. Amaun pembiayaan: RM10,000 - RM500,000
ii. Kadar: 3.5% - 4.0%
iii. Tempoh: sehingga 5 tahun
Maklumat lanjut, sila layari:
Website: https://www.pns.com.my/

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
 1. En Muhammad Shafiq Abd Halim
  No. Tel: +603-2082 7891 / +6017-3350652
  Emel: shafiq.halim@pns.com.my
 2. Puan Julia Md. Zain
  No. Tel: +603-2082 7986 / +6012-4281900
  Emel: julia.zain@pns.com.my
 3. En Azri Bin Jusnaidi
  No. Tel: +603-2082 7887 / +6019-4252195
  Emel: azri.jusnaidi@pns.com.my
 4. Cik Siti Nurain Zarfullah
  No. Tel: +603-2082 7884 / +6017-3162711
  Emel: nurain.zarfullah@pns.com.my
20Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroProgram Kewangan Sosial kepada Usahawan B40Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan untuk perusahaan mikro menggunakan dana zakat dan dipadankan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutanUntuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Bank Islam Malaysia Berhad
No. Tel: 03-2088 8000 / 03-2690 0900
Emel: contactcenter@bankislam.com.my
https://www.facebook.com/BankIslamFB
https://www.instagram.com/bankislam/

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
No. Tel: 03-4047 9444
Faks: 03-4044 9444
Emel: promaiwp@maiwp.gov.my
https://www.maiwp.gov.my
21Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Khas PRIHATIN (GKP) 2.0Tempoh rayuan untuk permohonan Geran Khas PRIHATIN (GKP) 2.0 akan dibuka dari 7 sehingga 21 Disember 2020Bagi sebarang pertanyaan:

Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
22Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanDana bagi mempromosi sektor pelanconganRM500 juta geran padanan Bagi urusan permohonan, sila hubungi:
Unit Perancangan Strategik Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)
Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
Faks: 03-8891 7545
23Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Bersamaan untuk Digitalisasi PKSPeruntukan berjumlah RM100 juta Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
24Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Automasi Pintar Setiap permohonan yang berjaya akan menerima hingga 50% dari jumlah kos projek, tertakluk kepada had maksimum hingga RM200,000 atau mana-mana yang lebih rendah, melalui pemberian geran padanan iniMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
25Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanKempen e-dagang bagi perusahaan mikro dan PKS RM70 juta untuk menggalakkan penggunaan e-dagangMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
26Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Pemasaran dan Promosi Digital RM50 juta bagi promosi digital, terhad kepada RM5,000 setiap acaraMyCreative Ventures
No. Tel: 03-7712 7212
Emel: mycreativedmg@mycreative.com.my

Maklumat lanjut:
27Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran bersamaan untuk mempromosikan platform e-dagangRM10 juta geran untuk mempromosi penjualan produk dengan RM1,000 bagi setiap perniagaanDigital Inclusion Division Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
28Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Bersamaan Perusahaan Sosial Peruntukan berjumlah RM10 juta Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
No. Tel: 03-8324 4801
Emel: enquiries@mymagic.my
https://www.mymagic.my/
29Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanPeningkatan kadar jaminan di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)Kadar jaminan ditingkatkan daripada 70% kepada 80% untuk PKSSyarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
No. Tel: 03-2096 5000
Faks: 03-2096 8981
Emel: esjpp@prokhas.com.my

Maklumat berkenaan Skim Jaminan Ð PRIHATIN (GGS-PRIHATIN): https://www.sjpp.com.my/index.php/schemes/ggs-prihatin
30Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanDana jaminan di bawah Danajamin Nasional BerhadSkim jaminan sehingga 80% daripada jumlah pinjaman dengan saiz minimum pinjaman bernilai RM20 juta bagi membiayai keperluan modal kerja mulai 1 Mei sehingga 31 Disember 2020Danajamin Nasional Berhad
No. Tel: 03-2265 0800
Faks: 03-2265 0900
https://www.danajamin.com
31Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSModal TerokaDana Pelaburan Bersama RM2 bilion untuk syarikat peringkat permulaan dan pertumbuhan. Bermula 3 April sehingga 30 September 2020, MyCIF akan melabur dalam kempen ECF dan P2P berasaskan nisbah 1:2, dengan MyCIF akan melabur RM1 untuk setiap RM2 yang berjaya dikumpul daripada pelabur swasta di platform MyCIF. Selaras dengan peningkatan nisbah sementara ini, pelaburan maksimum MyCIF dalam setiap kempen ECF dan P2P adalah terhad kepada RM1 jutaBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Corporate Affairs Department Securities Commission Malaysia
No. Tel: 03-6204 8777
Faks: 03-6201 5078
Emel: cau@seccom.com.my

Bagi pertanyaan berkaitan pelaburan, sila hubungi:
Consumer & Investor Office
No. Tel: 03-6204 8999
Faks: 03-6204 8991
Emel: mycif@seccom.com.my
32Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainLevi pekerja asing Pengurangan bayaran levi pekerja asing sebanyak 25% kepada syarikat yang permit pekerjanya tamat antara 1 April sehingga 31 Disember 2020, namun tidak terpakai kepada pembantu rumahBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Jabatan Imigresen di seluruh negara:
https://www.imi.gov.my/index.php/en/contact-us/address-and-locations.html
33Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainYuran penyenaraian di papan / pasaran LEAP & ACEPengecualian yuran penyenaraian selama satu (1) tahunBursa Malaysia 2U
No. Tel: 03-2732 0067
Faks: 03-2026 4122

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Encik Harrison Lay Hock Guan
No. Tel: 03-2034 7159
Emel: harrisonlay@bursamalaysia.com

Puan Hanita Othman
No. Tel: 03-2034 7282
Emel: hanita@bursamalaysia.com
34Pelepasan CukaiRebat cukai pendapatan untuk PKS yang baru ditubuhkanSehingga RM20,000 setahun untuk tiga (3) tahun taksiran antara 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
35Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi pelaksanaan Flexible Work Arrangements (FWAs)Berkuatkuasa 1 Julai 2020 dengan RM800 juta peruntukanBagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
36Pelepasan CukaiPotongan khas bersamaan dengan pengurangan 30% sewa untuk PKSUntuk pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa premis perniagaan kepada PKS sehingga 30 September 2020. Berkuatkuasa bagi tahun taksiran 2020Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
37Pelepasan CukaiPotongan cukai untuk kos pengubahsuaian dan baik pulihSehingga RM300,000 bagi perbelanjaan yang dilakukan dari 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021. Potongan ini tidak akan diberi jika perbelanjaan itu dituntut sebagai elaun di bawah Jadual 2 atau Jadual 3 Akta Cukai Pendapatan 1967Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
38Pelepasan CukaiPengecualian duti import dan cukai jualan ke atas pengimportan atau pembelian tempatan bagi mesin dan peralatan yang digunakan untuk operasi di pelabuhan Untuk tempoh tiga (3) tahun, bermula 1 April 2020Permohonan pengecualian perlu dikemukakan kepada Kementerian Kewangan mulai 1 April 2020 hingga 31 Mac 2023

Sebarang maklumat lanjut, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
Faks: 03-8882 3893 / 03-8882 3894
Emel: pro@treasury.gov.my
39Pelepasan CukaiElaun Modal Dipercepat untuk tempoh dua (2) tahun ke atas perbelanjaan mesin dan kelengkapan, termasuk ICTBerkuat kuasa untuk perbelanjaan modal bagi tempoh 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
MIDA Sentral, KL Sentral
No. Tel: 03-2267 3633
Faks: 03-2274 7970
Emel: investmalaysia@mida.gov.my
www.mida.gov.my

Untuk permohonan, sila hubungi Pejabat Wilayah MIDA di seluruh negara:
https://www.mida.gov.my/home/mida-state-offices/posts/
40Pelepasan CukaiPelepasan cukai untuk perbelanjaan berkaitan COVID-19Contoh: Ujian COVID-19 dan pembelian PPE atau pengimbas termaBagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
41Pelepasan CukaiPengecualian duti setem untuk PKS bagi setiap instrumen yang dilaksanakan untuk Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A)Untuk tempoh antara 1 Julai 2020 sehingga 30 Jun 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
42Pelepasan CukaiPelepasan penalti bagi pembayaran lewat cukai jualan dan perkhidmatan50% pelepasan penalti yang perlu dibayar dari 1 Julai sehingga 30 September 2020Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
Hotline: 1300 888 500
43Pelepasan CukaiPengecualian cukai pelancongan Untuk tempoh 1 Julai 2020 sehingga 30 Jun 2021 Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
44Pelepasan CukaiPenangguhan pembayaran ansuran cukai untuk industri pelancongan Penangguhan sehingga 31 Disember 2020Hasil Recovery Call Centre (HRCC), Cyberjaya
No. Tel: 03-8751 1000
www.hasil.gov.my

Borang permohonan:
http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/Borang_ Permohonan_Penangguhan_Bayaran_Anggaran_ Cukai_05032020_1.pdf

Borang yang telah lengkap boleh dikemukakan secara serahan tangan mulai Mac 2020 kepada:
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Bahagian Pengurusan Rekod dan Maklumat Percukaian
Jabatan Operasi Cukai Menara Hasil Bangi
Aras 7, No. 3, Jalan 9/10, Seksyen 9
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-8913 3800
Faks: 03-8922 1801

Pegawai Perhubungan Awam:
Encik Norshazreen Shamsuz Zaman
Ext: 120250
Emel: norshazreen@hasil.gov.my
45Pelepasan CukaiPengecualian cukai perkhidmatan 6% untuk industri perhotelanUntuk tempoh Mac 2020 sehingga 30 Jun 2021Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
Hotline: 1300 888 500

Maklumat mengenai pengecualian 6% SST: http://mysst.customs.gov.my/assets/document/Service% 20Policy/STP%2009-2020%20amendment%206-3-2020.pdf

Borang SST-02 boleh dimuat turun melalui: https://mysst.customs.gov.my/SSTForms
46Pelepasan CukaiPotongan cukai berganda ke atas perbelanjaan bagi latihan berkaitan sektor pelanconganBerkuatkuasa bagi tahun taksiran 2020Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
47Pelepasan CukaiPelepasan cukai pendapatan individu untuk perbelanjaan berkaitan pelancongan domestikSehingga RM1,000 untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pelancongan domestik mulai 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
48Program Latihan dan Peningkatan KemahiranInisiatif PENJANA HRDFRM250 juta meliputi skim berikut:
a. Place and Train
b. B40 Development
c. Upskilling and Reskilling
d. ME Development
e. Gerak Insan Gemilang (GIG)
Maklumat lanjut, sila layari:
https://penjanahrdf.com.my/

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
https://penjanahrdf.com.my/contact-us/
Emel: strategicinitiatives@hrdf.com.my
Hotline: 1800 88 4800
 • Muhammad Atiq bin Mukhtar
  No. Tel: 03-2096 4804
  Emel: matiqizzat@ hrdf.com.my
 • Nur Fadzilah binti Mat Yusof
  No. Tel: 03-2096 4956
  Emel: nurfadzilah@hrdf.com.my
49Program Latihan dan Peningkatan KemahiranProgram Insentif Pengambilan Pekerja dan Bantuan LatihanRM1.5 bilion di bawah PERKESO seperti berikut:
a. Belia: RM600/bulan bagi perantis dalam kalangan fresh graduate ataupun lepasan sekolah sehingga enam (6) bulan
b. Pekerja yang menganggur:
 • ¥ < 40 tahun: RM800/bulan bagi pengambilan pekerja sehingga enam (6) bulan;
 • ¥ ³40 tahun: RM1,000/bulan bagi pengambilan pekerja sehingga enam (6) bulan; dan
 • ¥ Elaun Latihan RM4,000/individu akan turut diberi kepada mereka yang diberhentikan kerja tetapi tidak dilindungi di bawah Sistem Insurans Kerja (EIS)
Maklumat lanjut:
https://www.perkeso.gov.my/index.php/ms/program-insentif-pengambilan-pekerja-dan-bantuan-latihan

Talian Khas Bilik Gerakan Program Pengambilan Pekerja (PENJANA PEKERJA)
Hotline: 03-8091 5300
Emel: penjanakerja@perkeso.gov.my

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
 • En. Mohd Shopian Harun
  No. HP: +6017 - 3690128
  Emel: shopian.harun@perkeso.gov.my
 • Cik Nurnellisa Aikha Abdul Ghani
  No. HP: +6013-2668690
  Emel: aikha.ghani@perkeso.gov.my
50Program Latihan dan Peningkatan KemahiranSistem Insurans Pekerjaan (SIP) Kos latihan yang boleh dituntut dinaikkan daripada RM4,000 kepada RM6,000 untuk sektor yang terjejas. Elaun latihan harian sebanyak RM30/sehari juga akan disediakan kepada pelatih di bawah SIPMaklumat lanjut berkenaan SIP:
https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/benefits-of-eis/how-to-apply

Permohonan secara atas talian:
https://eis.perkeso.gov.my/eisportal/insured/appl/instruction

Bagi sebarang pertanyaan lajut, sila hubungi:
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
No. Tel: 1 300 22 8000
Emel: eis@perkeso.gov.my
 • En. Wazid Zaidon
  No. Tel: +6017 - 6193181
  Email:wazid.zaidon@perkeso.gov.my
 • En. Adam Al-Nawawi Abdul Aziz
  HP: +6019 - 2505940
  Email: adam.aziz@perkeso.gov.my
51Program Latihan dan Peningkatan KemahiranGeran padanan untuk latihan dalam sektor pelancongan dan sektor lain yang terjejasRM100 juta geran padanan latihan Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Human Resources Development Fund (HRDF)
Emel: support@hrdf.com.my / strategicinitiatives@hrdf.com.my
No. Tel: 1800 88 4800
52Program Latihan dan Peningkatan KemahiranKursus jangka pendek dalam kemahiran digital dan kursus berkemahiran tinggiPeruntukan berjumlah RM50 juta Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Human Resources Development Fund (HRDF)
Emel: support@hrdf.com.my / strategicinitiatives@hrdf.com.my
No. Tel: 1800 88 4800
53Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPengecualian pembayaran levi Tabung Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)Pengecualian pembayaran levi bagi semua sektor untuk tempoh enam (6) bulan mulai April 2020Permohonan secara atas talian:
https://apps.hrdf.com.my:8443/INDCERT_EMP/

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara:
https://www.hrdf.com.my/contacts-us/
No. Tel: 1800 88 4800
Faks: 03-2096 4999
Emel: support@hrdf.com.my
National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)RM80 juta untuk menggalakkan inovasi dan kreativiti yang boleh melonjakkan pendigitalan penyampaian perkhidmatan dan memacu perniagaan peringkat permulaan (start-up)Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Emel: enquiry@mosti.gov.my
https://sandbox.gov.my/

Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
No. Tel: 03-8324 4801
Emel: sandbox@mymagic.my
https://www.mymagic.my/
Memperkasakan RakyatPelanjutan Program Subsidi Upah 3.0Pelanjutan selama tiga (3) bulan bagi sektor pelancongan, perdagangan borong dan runcit, serta perniagaan lain yang ditutup semasa PKP seperti pusat sukan gimnasium dan spaPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: www.eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
Memperkasakan RakyatElaun Pekerja CacatKenaikan elaun daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulanPengendalian permohonan di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.

Maklumat lanjut: https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=akVMUTlrSU5mT0dCZys3bzFCendNdz09
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Bantuan dan Pemulihan BersasarSejumlah RM4 bilion bagi membantu PKS mendapatkan pinjaman bagi tujuan modal kerjaBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

21 Banks yang mengambil bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bangkok Bank Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank of China (Malaysia) Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • HSBC Bank Malaysia Berhad / HSBC Amanah Malaysia Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Malayan Banking Berhad / Maybank Islamic Berhad;
 • MBSB Bank Berhad;
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad / OCBC Al-Amin Bank Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank);
 • Standard Chartered Bank Malaysia Berhad; and
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Automasi dan DigitalRM700 juta pada kadar pembiayaan sehingga 4% bertujuan untuk pembelian pembelian peralatan, mesin, perkakasan dan perisian komputer, penyelesaian dan perkhidmatan IT, perkhidmatan sokongan teknologi dan aset tidak ketara lain untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapanBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan Pembangunan Automasi, Digitalisasi dan Penggunaan Teknologi HijauDana berjumlah RM200 juta dengan pengurangan kadar faedah pinjaman dari 5% kepada 3% bagi tempoh 12 bulan, bermula 1 April 2021.Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) Berhad
Emel: gccir@midf.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahMARA PRIHATIN Peace of Mind 2.0
 • Moratorium pinjaman untuk peniaga sehingga 31 Mac 2021;
 • Program Penjadualan Semula Pembiayaan Perniagaan MARA; dan
 • 30% diskaun bagi penyewaan premis perniagaan MARA bagi tempoh enam bulan (November 2020 hingga April 2021)
Majlis Amanah Rakyat (MARA) MARA Hotline: 03-2613 2000
Maklumat lanjut: https://apps.mara.gov.my/ebakiv2/FAQebaki.pdf
Emel: arazu@mara.gov.my / nazahiyah@mara.gov.my / norihan@mara.gov.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan PKS PENJANA (PSF)Peruntukan RM2 bilion dengan saiz pinjaman maksimum RM500,000 bagi setiap PKS dengan kadar 3.5% bagi membantu PKS mengekalkan operasi perniagaan yang terjejas akibat COVID-19BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

Participating Financial Institutions
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim SME GoDana RM1.6 bilion untuk membantu kontraktor yang telah ditawarkan kontrak oleh Kementerian, Jabatan atau Agensi Kerajaan Pusat atau Negeri. Kontrak akan dibiayai oleh SME Bank melalui:
 • MySMEBina untuk kontrak pembinaan atau infrastruktur dan/atau
 • MySMEBekal untuk kontrak pembekalan atau penyelenggaraan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/smego

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Encik Hamdan Mohd Habibollah
Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-2615 2084
H/P: 019-669 6227
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahTabung Infrastruktur PelanconganProses kelulusan bagi Tabung Infrastruktur Pelancongan bernilai RM1.5 bilion akan dipercepatkanTabung Infrastruktur Pelancongan
Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)
Tel: 03-8891 7480 /7492 /7469
Emel: danapelancongan@motac.gov.my

Garis Panduan:
http://insentif.motac.gov.my/

Borang permohonan:
http://www.motac.gov.my/program/tabung-insentif/tabung-infrastruktur-pelancongan

Untuk khidmat nasihat, terma & syarat pembiayaan, sila hubungi:
Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)
Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan, No 1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2611 3888
Emel: feedback@bpmb.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana PENJANA NasionalRM1.2 bilion untuk menyokong digitalisasi yang merangkumi peruntukan berjumlah RM600 juta daripada Kerajaan dan dipadankan dengan RM600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsaBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8882 4666
Emel: penjana@treasury.gov.my
https://penjana.treasury.gov.my/
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahPembiayaan Pelancongan PENJANARM 1 bilion untuk menyokong PKS di sektor pelancongan dengan membantu mereka menbuat pelaburan yang diperlukan agar tetap berdaya maju pada pasca-COVID-19

Pembiayaan sehingga RM300,000 bagi setiap PKS dengan kadar pembiayaan hingga 3.5% p.a. (termasuk yuran jaminan)
BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

12 Banks yang Mengambil Bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Maybank Islamic Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan AgroMakananRM1 bilion pada kadar pembiayaan 3.75%BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

Permohonan boleh dibuat melalui Institusi Kewangan yang mengambil bahagian di seluruh negara, termasuk:

Institusi Kewangan Pembangunan
1. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my

2. Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
No. Tel: 1 300 88 2476
www.agrobank.com.my

3. Bank Simpanan Nasional
Tel: 1 300 88 1900
www.mybsn.com.my

Pengurus:
Encik Safirol Hisham Said
No. Tel: 03-2162 3222 ext 15481
Emel: safirol@bsn.com.my

4. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
No. Tel: 1300-80-5454
www.bankrakyat.com.my

Bank Perdagangan
5. Affin Bank Berhad
www.affinbank.com.my

Sila Hubungi:
Corporate & Commercial Business
No. Tel: 03-2055 9000
Faks: 03-2032 1043

6. Alliance Bank Malaysia Berhad
No. Tel: 03-5516 9988
www.alliancebank.com.my

7. AmBank (M) Berhad
www.ambank.com.my

Sila Hubungi:
Asset Financing and Small Business
No. Tel: 03-2167 3000
Faks: 03-2780 0020

8. Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
www.sc.com/my

Sila Hubungi:
Business Banking Department
No. Tel: 1300 888 111

9. CIMB Bank Berhad
No. Tel: 1300 888 828
www.cimbbank.com.my

Sila Hubungi:
SME Channel Department
No. Tel: 03-2619 1188
Faks: 03-2619 3168

10. Hong Leong Bank Berhad
www.hlb.com.my

Sila Hubungi:
Group SME Banking
No. Tel: 03-7661 7777
Faks: 03-2081 8935

11. Malayan Banking Berhad
No. Tel: 1 300 88 6688
www.maybank2u.com.my

Sila Hubungi:
SME Department
No. Tel: 03-2070 8833
Faks: 03-2032 4031

12. OCBC Bank (Malaysia) Berhad
No. Tel: 1300 88 7000
www.ocbc.com.my

Sila Hubungi:
Business Banking Commercial Service Centre
No. Tel: 03-9317 5200
Faks: 03- 8318 5699

13. Public Bank Berhad
No. Tel: 03-2179 9999
www.pbebank.com

Sila Hubungi:
Bahagian Perbankan Runcit, Bahagian Operasi Kredit
Tel: 03-2176 6000
Faks: 03-2163 9909

14. RHB Bank Berhad
www.rhbgroup.com

Sila Hubungi:
Bahagian Perbankan Komersil
No. Tel: 03-9287 8888
Faks: 03-9200 3257

15. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
www.uob.com.my

Sila Hubungi:
Bahagian Pinjaman Komersil
No. Tel: 03-2772 6633 / 6691
Faks: 03-2691 8418 / 2160

Perbankan Islam
16. Affin Islamic Bank Berhad
www.affinislamic.com.my

Sila Hubungi:
SME Department
No. Tel: 03-2055 9231 / 9256
Faks: 03-2026 3969

17. AmBank Islamic Berhad
www.ambankgroup.com

Sila Hubungi:
Asset Financing and Small Business
No. Tel: 03-2167 3000
Faks: 03-2780 0020

18. CIMB Islamic Bank Berhad
www.cimbislamic.com.my

Sila Hubungi:
SME Channel Department
No. Tel: 03-2619 1188
Faks: 03-2619 3168

19. Bank Islam Malaysia Berhad
www.bankislam.com.my

Sila Hubungi:
Commercial Banking Group
No. Tel: 03-2726 7888
Faks: 03-2726 7818

20. Bank Muamalat Malaysia Berhad
www.muamalat.com.my

Sila Hubungi:
Head SME Banking Department
No. Tel: 03-2059 1211 / 2615 7089 / 2698 8787
Faks: 03-2070 7284/ 2692 6040

21. Maybank Islamic Berhad
maybankislamic.com.my
No. Tel: 03-2070 8833
Faks: 03-2026 1726

22. Standard Chartered Saadiq Berhad
www.sc.com.my

Sila Hubungi:
Business Banking Department
No. Tel: 1300 888 111

23. Public Islamic Bank Berhad
No. Tel: 03-2176 6000 / 6666
Faks: 03-2162 2224
www.publicislamicbank.com.my

24. OCBC Al-Amin Bank Berhad
No. Tel: 03-2034 5034
Faks: 03-2698 4363
www.ocbc.com.my/ocbc_alamin
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana Transformasi Teknologi PKSRM500 juta dengan amaun pembiayaan antara RM100,000 sehingga RM3.0 juta. Tempoh pembiayaan sehingga sepuluh (10) tahun pada kadar pembiayaan 4.0% setahun (termasuk yuran jaminan)Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/sttf

Nama Pegawai : En. Hamdan Mohd Habibollah, Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-26152084
H/P: 019-6696227
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim BizMula-i dan BizWanita-iPembiayaan sehingga RM300,000 kepada PKS yang beroperasi kurang daripada empat (4) tahunMaklumat lanjut: https://imsme.com.my/portal/bizjamin-special-relief-facility/

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: https://imsme.com.my/

Pusat Khidmat Pelanggan CGC
No. Tel: 03-7880 0088
Faks: 03-7803 0077
Emel: csc@cgc.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroKemudahan Perusahaan Mikro (MEF)Dana berjumlah RM410 juta kepada perusahaan mikro atau usahawan mikro Malaysia termasuk individu yang bekerja sendiri, pekerja sambilan (gig workers) yang menggunakan platform digital dan peserta program i-TEKAD, bertujuan meningkatkan akses kepada pembiayaan tanpa cagaran bagi pembiayaan mikro.

Saiz pembiayaan sehingga RM50,000 bagi setiap perusahaan / usahawan mikro dengan kadar faedah pembiayaan yang akan ditentukan oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian

Tempoh permohonan: Bermula 1 Disember 2020
BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

11 Banks yang mengambil bahagian:
 • AmBank (M) Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad;
 • Malayan Banking Berhad;
 • Public Bank Berhad
 • and United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSME Revitalisation SchemeRM50 juta bagi pembiayaan sehingga RM250,000 pada kadar faedah serendah 3%SME Corp. Malaysia
Info Line: 1300 30 6000
Fax Line: 03-2775 6001
Emel: info@smecorp.gov.my

MIDF Business Advisory Unit
Hotline: 1-300-88-6433
Emel: GrowYourBusiness@midf.com.my
Website: www.GrowYourBusiness.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroTEKUN MobilepreneurPembiayaan membaik pulih atau membeli motosikal baharu dengan had sehingga RM10,000.TEKUN Nasional
Pemohonan Online: https://tekunfin.tekun.gov.my/login
Maklumat lanjut: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/soalan-lazim-tekun-mobilepreneur/
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroTEKUN POS-preneurBantuan pembiayaan diberikan sehingga RM20,000 untuk tujuan baik pulih kenderaan sehingga RM50,000 untuk pembelian van atau loriTEKUN Nasional
No. Tel: 03 9059 8888
Emel: mailbox@tekun.gov.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Informal TEKUNDana tambahan sebanyak RM60 juta terutamanya untuk Skim Pembiayaan Informal dengan had pembiayaan sehingga RM5,000 bagi perniagaan secara kecil-kecilan daripada rumah, pasar malam dan pasar tamuTEKUN Nasional
No. Tel: 03 9059 8888
Emel: mailbox@tekun.gov.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroBSN Micro PEMERKASARM300 juta kemudahan pinjaman mikro untuk memberi bantuan dan menyokong pemulihan perniagaan mikro dengan had pembiayaan hingga RM50,000 dan penurunan kadar faedah dari 3.5% kepada 3.0%Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my

Maklumat lanjut: https://www.bsn.com.my/BusinessBanking/Products/pemerkasa?lang=ms-MY
Borang permohonan: https://www.bsn.com.my/cms/upload/pdf/forms/micro.pdf
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Mikrokredit ISTIMEWARM25 juta bagi golongan OKU menceburi bidang perniagaan dengan had pembiayaan sehingga RM50,000 dan kadar faedah serendah 3%.Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-BELIADana dengan kadar serendah 3% untuk membolehkan belia menceburi bidang perniagaan mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-NITARM50 juta untuk memberi galakan usahawanita menceburi bidang perniagaanBank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Perniagaan Prihatin MikroPeruntukan RM50 juta dengan pembiayaan hingga RM50,000 pada kadar faedah 3%, dengan sasaran 1,000 PKS mikro BumiputeraMajlis Amanah Rakyat (MARA) MARA
Hotline: 03-2613 2000
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroPembiayaan Kredit MikroRM390 juta oleh Bank Simpanan Nasional, RM350 juta oleh Agrobank dan RM295 juta oleh TEKUN bertujuan untuk membantu aliran tunai PKSBank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my

Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
No. Tel: 1 300 88 2476
www.agrobank.com.my
Emel: customer@agrobank.com.my
www.agrobank.com.my

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Encik Sirajul Yusran Bin Hasan
No. Tel: +603-26142658
Email: yusran@agrobank.com.my

Puan Nurhazlin Binti Jalaluddin
No. Tel: +603-26142688
Email: nurhazlinj@agrobank.com.my

TEKUN Nasional
Tel: 03 9059 8888
Emel : mailbox@tekun.gov.my
Borang permohonan:
https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/borang/
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroCovid-19 Relief Financing (CRF-i) Program (“RECURVE”)Perbadanan Nasional Berhad (PNS) memperuntukkan bantuan kewangan RM20 juta di bawah Program Covid-19 Relief Financing (CRF-i) (“RECURVE”). Program ini dirancang untuk membantu pelanggan sedia ada untuk mengekalkan perniagaan mereka setelah terkesan dengan wabak Covid-19.

Pembiayaan meliputi:
a) Perbelanjaan Sewa & Utiliti
b) Perbelanjaan gaji
c) Inventori
d) Pemasaran Digital

Syarat pembiayaan adalah seperti berikut: -
i. Amaun pembiayaan: RM10,000 - RM500,000
ii. Kadar: 3.5% - 4.0%
iii. Tempoh: sehingga 5 tahun
Maklumat lanjut, sila layari:
Website: https://www.pns.com.my/

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:

En Muhammad Shafiq Abd Halim
No. Tel: +603-2082 7891 / +6017-3350652
Emel: shafiq.halim@pns.com.my

Puan Julia Md. Zain
No. Tel: +603-2082 7986 / +6012-4281900
Emel: julia.zain@pns.com.my

En Azri Bin Jusnaidi
No. Tel: +603-2082 7887 / +6019-4252195
Emel: azri.jusnaidi@pns.com.my)

Cik Siti Nurain Zarfullah
No. Tel: +603-2082 7884 / +6017-3162711
Emel: nurain.zarfullah@pns.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroProgram Kewangan Sosial kepada Usahawan B40Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan untuk perusahaan mikro menggunakan dana zakat dan dipadankan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutanUntuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Bank Islam Malaysia Berhad
No. Tel: 03-2088 8000 / 03-2690 0900
Emel: contactcenter@bankislam.com.my
sadaqahouse@bankislam.com.my

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
No. Tel: 03-4047 9444
Faks: 03-4044 9444
Emel: promaiwp@maiwp.gov.my
https://www.maiwp.gov.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Khas Prihatin 3.0RM1,000 bagi setiap PKSBagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanBantuan tunai secara kepada pengusaha homestay yang berdaftar dengan MOTACOne-off sebanyak RM600Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)
http://www.motac.gov.my/PermaiMotac2021
Email: info@motac.gov.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Bantuan Khas kepada agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTACOne-off sebanyak RM3,000Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)
http://www.motac.gov.my/PermaiMotac2021
Email: info@motac.gov.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanTunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)RM10 juta bagi menggalakkan sejumlah 250 belia Bumiputera baharu untuk menceburi bidang perniagaanSME Corp. Malaysia
Info Line: 1300 30 6000
Fax Line: 03-2775 6001
Emel: info@smecorp.gov.my

Maklumat lanjut:
https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-10-03-39/tunas-usahawan-belia-bumiputera-tube-programme
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Automasi PintarRM50 juta untuk PKS dan Syarikat Tahap Pertengahan (Mid-Tier Companies) untuk meningkatkan kecekapan operasi dan pembuatanMalaysian Investment Development Authority (MIDA)
Website: www.mida.gov.my
Tel: 03 – 2267 3633
Fax: 03 – 2273 4208
Emel : investmalaysia@mida.gov.my

Permohonan atas talian: https://www.mida.gov.my/forms-and-guidelines/
Garis panduan: https://mida.gov.my/wp-content/uploads/2020/12/20201207120655_GD-SmartAutoGrant_20201204.pdf
National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)RM80 million to encourage innovation and creativity that can propel the digitalisation of service delivery and spur start-upsMinistry of Science, Technology & Innovation (MOSTI)
Email: enquiry@mosti.gov.my
https://sandbox.gov.my/

Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
No. Tel: 03-8324 4801
Email: sandbox@mymagic.my
https://www.mymagic.my/
Memperkasakan RakyatPelanjutan Program Subsidi Upah 3.0Pelanjutan selama tiga (3) bulan bagi sektor pelancongan, perdagangan borong dan runcit, serta perniagaan lain yang ditutup semasa PKP seperti pusat sukan gimnasium dan spaPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: www.eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
Memperkasakan RakyatElaun Pekerja CacatKenaikan elaun daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulanPengendalian permohonan di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.

Maklumat lanjut:
https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=akVMUTlrSU5mT0dCZys3bzFCendNdz09
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Pembangunan PasaranSiling peruntukan dinaikkan daripada RM300 ribu kepada RM500 ribu bagi menyertai platform pameran antarabangsa.Unit Geran Pembangunan Pasaran (MDG), MATRADE
Tel: 03-6207 7593
Fax: 03-6203 7252
Emel: mdg@matrade.gov.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanKemudahan pendaftaran perniagaan percuma dan memperbaharui perniagaanSiling peruntukan dinaikkan daripada RM300 ribu kepada RM500 ribu bagi menyertai platform pameran antarabangsa.Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
Tel: 03-7721 4000
Fax: 03-7721 4001
E-mail : enquiry@ssm.com.my

Maklumat pejabat SSM peringkat negeri:
https://www.ssm.com.my/Pages/contact-us.aspx
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanKempen e-Dagang PKS dan PKS Mikro dan kempen Shop Malaysia OnlineUntuk menyokong golongan usahawan termasuk usahawan wanita dan perniagaan untuk menjana pendapatan melalui jualan dalam talian atau platform e-dagangMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Bersamaan untuk Digitalisasi PKSPeruntukan berjumlah RM100 jutaMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Pemasaran dan Promosi Digital RM50 juta bagi promosi digital, terhad kepada RM5,000 setiap acaraMyCreative Ventures
No. Tel: 03-7712 7212
Emel: mycreativedmg@mycreative.com.my

Maklumat lanjut::
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaanGeran Pemadanan Impak SosialPeruntukan berjumlah RM10 jutaMalaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
No. Tel: 03-8324 4801
Emel: enquiries@mymagic.my
https://www.mymagic.my/
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanDana jaminan PRIHATIN di bawah Danajamin Nasional Berhad- Meningkatkan pembiayaan maksimum dari RM500 juta kepada RM1 bilion;
- Memperluaskan skop pembiayaan kepada perbelanjaan modal dengan tempoh jaminan sehingga 10 tahun; dan
- Membenarkan syarikat milik asing yang beroperasi di Malaysia untuk mendapat jaminan SJPD dengan syarat
jumlah pekerja tempatan syarikat adalah sekurang-kurangnya 75%
Danajamin Nasional Berhad
No. Tel: 03-2265 0800
Fax: 03-2265 0900
https://www.danajamin.com
Emel: communications@danajamin.com.my
Hotline: 03-2265 0847
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanSkim Rehabilitasi Sewa Beli Bas dan Teksi di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)Jaminan sebanyak RM1 bilion disediakan untuk:
 • 50% jaminan ke atas pinjaman bagi bas terpilih seperti bas persiaran dan teksi daripada syarikat sewa beli dan pajakan; dan
 • Moratorium selama 12 bulan dan pembayaran balik bulanan yang lebih rendah untuk pengusaha bas dan teksi
Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
No. Tel: 03-2096 5000
Faks: 03-2096 8981
Emel: esjpp@prokhas.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanPeningkatan kadar jaminan di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)Kadar jaminan ditingkatkan daripada 70% kepada 80% untuk PKSSyarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
No. Tel: 03-2096 5000
Faks: 03-2096 8981
Emel: esjpp@prokhas.com.my

Maklumat berkenaan Skim Jaminan – PRIHATIN (GGS-PRIHATIN):
https://www.sjpp.com.my/index.php/schemes/ggs-prihatin
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSModal TerokaDana Pelaburan Bersama RM2 bilion untuk syarikat peringkat permulaan dan pertumbuhan. Bermula 3 April sehingga 30 September 2020, MyCIF akan melabur dalam kempen ECF dan P2P berasaskan nisbah 1:2, dengan MyCIF akan melabur RM1 untuk setiap RM2 yang berjaya dikumpul daripada pelabur swasta di platform MyCIF. Selaras dengan peningkatan nisbah sementara ini, pelaburan maksimum MyCIF dalam setiap kempen ECF dan P2P adalah terhad kepada RM1 jutaBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Corporate Affairs Department
Securities Commission Malaysia

No. Tel: 03-6204 8777
Faks: 03-6201 5078
Emel: cau@seccom.com.my

Bagi pertanyaan berkaitan pelaburan, sila hubungi:
Consumer & Investor Office
No. Tel: 03-6204 8999
Faks: 03-6204 8991
Emel: mycif@seccom.com.my
Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainYuran penyenaraian di papan / pasaran LEAP & ACEPengecualian yuran penyenaraian selama satu (1) tahunBursa Malaysia 2U
No. Tel: 03-2732 0067
Faks: 03-2026 4122

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:Encik Harrison Lay Hock Guan / Puan Hanita Othman
No. Tel: 03-2034 7159 / 03-2034 7282
Emel: harrisonlay@bursamalaysia.com / hanita@bursamalaysia.com
Pelepasan CukaiPengecualian cukai perkhidmatan 6% untuk industri perhotelanDilanjutkan sehingga 31 Disember 2021Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
Hotline: 1300 888 500

Maklumat mengenai pengecualian 6% SST:
http://mysst.customs.gov.my/assets/document/Service%20Policy/STP%2009-2020%20amendment%206-3-2020.pdf

Borang SST-02 boleh dimuat turun melalui:
https://mysst.customs.gov.my/SSTForms
Pelepasan CukaiPengecualian cukai pelancongan Dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
Pelepasan CukaiPenangguhan pembayaran ansuran cukai untuk industri pelancongan dan industri terpilih seperti panggung wayang dan spaMulai 1 April 2021 sehingga 31 Disember 2021Hasil Recovery Call Centre (HRCC), Cyberjaya
No. Tel: 03-8751 1000
www.hasil.gov.my

Borang permohonan: http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/Borang_Permohonan_Penangguhan_Bayaran_Anggaran_Cukai_05032020_1.pdf

Borang yang telah lengkap boleh dikemukakan secara serahan tangan kepada:
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Bahagian Pengurusan Rekod dan Maklumat Percukaian
Jabatan Operasi Cukai
Menara Hasil Bangi, Aras 7
No. 3, Jalan 9/10, Seksyen 9
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-8913 3800
Faks: 03-8922 1801

Pegawai Perhubungan Awam:
Encik Norshazreen Shamsuz Zaman
Ext: 120250
Emel: norshazreen@hasil.gov.my
Pelepasan CukaiGalakan cukai kepada syarikat pengendali pelanconganDilanjutkan sehingga tahun tafsiran 2022Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
Pelepasan CukaiPengecualian duti hiburan ke atas bayaran kemasukan ke tempat hiburanTaman tema, persembahan pentas, acara sukan dan pertandingan serta tayangan filem pawagam di semua Wilayah PersekutuanJabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
Hotline: 1300 888 500

Laman web SST : https://mysst.customs.gov.my
Emel: ccc@customs.gov.my

Maklumat lanjut: https://mysst.customs.gov.my/assets/document/Industry%20Guides/GI/Panduan%20Taman%20Hiburan.pdf
Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi bagi syarikat yang telah lulus audit pematuhan Safe@WorkSehingga RM50,000 bagi setiap syarikat yang berdaftar dengan MITI. Syarikat boleh mendaftar mulai 1 April 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi kos ujian COVID-19Untuk perbelanjaan sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
Pelepasan CukaiPotongan khas bersamaan dengan pengurangan 30% sewa untuk PKSDilanjutkan sehingga 30 Jun 2021 untuk pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa premis perniagaan kepada PKSBagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
Pelepasan CukaiRebat cukai pendapatan untuk PKS yang baru ditubuhkanSehingga RM20,000 setahun untuk tiga (3) tahun taksiran antara 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
Pelepasan CukaiPotongan cukai untuk kos pengubahsuaian dan baik pulihSehingga RM300,000 bagi perbelanjaan yang dilakukan dari 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021. Potongan ini tidak akan diberi jika perbelanjaan itu dituntut sebagai elaun di bawah Jadual 2 atau Jadual 3 Akta Cukai Pendapatan 1967Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
Pelepasan CukaiPengecualian duti import dan cukai jualan ke atas pengimportan atau pembelian tempatan bagi mesin dan peralatan yang digunakan untuk operasi di pelabuhan Untuk tempoh tiga (3) tahun, bermula 1 April 2020Permohonan pengecualian perlu dikemukakan kepada Kementerian Kewangan mulai 1 April 2020 hingga 31 Mac 2023

Sebarang maklumat lanjut, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
Faks: 03-8882 3893 / 03-8882 3894
Emel: pro@treasury.gov.my
Pelepasan CukaiElaun Modal Dipercepat untuk tempoh dua (2) tahun ke atas perbelanjaan mesin dan kelengkapan, termasuk ICTBerkuat kuasa untuk perbelanjaan modal bagi tempoh 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
MIDA Sentral, KL Sebtral
No. Tel: 03-2267 3633
Faks: 03-2274 7970
Emel: investmalaysia@mida.gov.my
www.mida.gov.my

Untuk permohonan, sila hubungi Pejabat Wilayah MIDA di seluruh negara:
https://www.mida.gov.my/home/mida-state-offices/posts/
Pelepasan CukaiPengecualian duti setem untuk PKS bagi setiap instrumen yang dilaksanakan untuk Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A)Untuk tempoh antara 1 Julai 2020 sehingga 30 Jun 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
Pelepasan CukaiPelepasan cukai pendapatan individu untuk perbelanjaan berkaitan pelancongan domestikSehingga RM1,000 untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pelancongan domestik mulai 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPenjanaKerjayaProgram perantisan di bawah PenjanaKerjaya ditambah baik dan dilanjutkan untuk tempoh enam (6) bulan, di mana pelatih yang mengikuti program ini akan diberi insentif sebanyak RM800Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: www.eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPenjanaKerjaya 2.0RM300 juta bagi insentif pengambilan yang merangkumi pekerjaan sementara dan pekerjaan gig:
 • RM600 sebulan selama tempoh maksimum enam (6) bulan; dan
 • Bagi majikan yang menawarkan pekerjaan jangka pendek ataupun platform penyedia perkhidmatan gig yang berdaftar dengan PERKESO, mereka akan menerima RM200 bagi setiap pekerja yang ditempatkan
Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: www.eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPengecualian pembayaran levi Tabung Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) bagi syarikat sektor pelancongan dan peruncitan yang terjejas Pengecualian pembayaran levi untuk tempoh sehingga Jun 2021Pembangunan Sumber Manusia Berhad
No. Tel: 1800 88 4800
Faks: 03-2096 4999
Emel: support@hrdf.com.my

For any inquiry, please contact:
 1. https://penjanahrdf.com.my/contact-us/
  Emel: strategicinitiatives@hrdf.com.my
  Hotline: 1800 88 4800
 2. Muhammad Atiq bin Mukhtar
  No. Tel: 03-2096 4804
  Email: matiqizzat@ hrdf.com.my
 3. Nur Fadzilah binti Mat Yusof
  No. Tel: 03-2096 4956
  Email: nurfadzilah@hrdf.com.my

 4. Atau hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara:
  https://www.hrdf.com.my/contacts-us/
Program Latihan dan Peningkatan KemahiranProgram Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar (PEKB)Program bertujuan untuk mendorong penyertaan belia bandar dalam projek keusahawanan melalui latihan dan peralatan keusahawanan percumaBahagian Kesejahteraan Bandar, KPKT
No. Tel: 03-8891 5051
No. Fax: 03-8891 5547
Program Latihan dan Peningkatan KemahiranNew Gen Entrepreneur Online Bootcamp programmeMeningkatkan kebolehpasaran dan memupuk kemahiran keusahawanan dalam kalangan belia melalui latihan atas talian serta bimbingan perniagaan oleh Business Coach kepada 2,000 orang usahawan beliaInstitut Keusahawanan Negara (INSKEN)
No. Tel: 03-8314 8800
Fax: 03-8314 8900
Emel: insken@insken.gov.my

Maklumat lanjut:
https://www.insken.gov.my/new-gen-entrepreneurship-online-bootcamp-n-gene/
Program Latihan dan Peningkatan Kemahiran(i) Platform UpskillMalaysia (ii) e-LATiH portalPlatform dalam talian yang bersepadu bagi mewujudkan ekosistem yang memupuk peningkatan kemahiran berterusan dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan tenaga kerja MalaysiaPembangunan Sumber Manusia Berhad

Maklumat lanjut:

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara:
https://www.hrdf.com.my/contacts-us/

No. Tel: 1800 88 4800
Faks: 03-2096 4999
Emel: support@hrdf.com.my
Program Latihan dan Peningkatan KemahiranMelonggarkan syarat permohonan bagi program Sistem Insurans PekerjaanPekerja yang tidak memenuhi caruman minimum, ataupun tidak dilanjutkan kontrak perkhidmatan setelah pembaharuan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali, sekarang dibenarkan untuk memohon bantuan kewangan SIP PRIHATIN sebanyak 30% daripada gaji mereka selama tiga (3) bulanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: www.eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
Program Latihan dan Peningkatan KemahiranInisiatif PENJANA HRDFRM250 juta meliputi skim berikut:
 • Place and Train
 • B40 Development
 • Gerak Insan Gemilang (GIG)
Maklumat lanjut, sila layari:
https://penjanahrdf.com.my/

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
https://penjanahrdf.com.my/contact-us/
Emel: strategicinitiatives@hrdf.com.my
Hotline: 1800 88 4800

Muhammad Atiq bin Mukhtar
No. Tel: 03-2096 4804
Emel: matiqizzat@ hrdf.com.my

Nur Fadzilah binti Mat Yusof
No. Tel: 03-2096 4956
Emel: nurfadzilah@hrdf.com.my
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA
Terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda