News

30 PKS aeroangkasa baharu menjelang 2020

KUALA LUMPUR: Kerajaan menyasar membangunkan 30 syarikat pembuatan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) baharu dalam sektor aeroangkasa menjelang 2020, selain 20 syarikat yang ada sekarang.

 

Ketua Pejabat Penyelarasan Industri Aeroangkasa Kebangsaan (NAICO), Shamsul Kamar Abu Samah, berkata segmen pembuatan industri aeroangkasa tempatan menunjukkan pertumbuhan mengagumkan sejak 1990an dan baru-baru ini mengatasi segmen penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih (MRO) sebagai penyumbang pendapatan utama dalam sektor aeroangkasa.

read more